RÄTT strategi trots ‘vanvettiga’ dödstal ‘vecka ut och vecka in’ – När ‘vara från vettet’ innebär ‘vanvett’ som ALDRIG tar slut!

Fyra vinklingar på samma dödliga tema: (i) Sveriges ‘vanvettiga’ dödstal ‘vecka ut och vecka in’; (ii) Sveriges dödstal i förhållande till Danmark, Finland och Norge; (iii) Sveriges ‘vanvett’ till strategi som sägs vara RÄTT; och till sist, (iv) när ‘vara från vettet’ innebär ‘vanvett’ som aldrig tar slut. En kort sammanfattning:

HÖGSTA dödstalen på 10 månader.

Ökat 49 gånger på 10 veckor.

Dessutom 4,5 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

 

Knappast vettigt, utan vanvettigt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten illustrerar innebörden av att ‘vara från vettet’ när de hävdar att strategin har varit och fortsätter vara RÄTT.

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge baserat på Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 4-10/1) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 (2020) till vecka 1 (2021) i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 3,6x (dvs x gånger högre = x gånger fler döda!)

Per capita – 2,1x

– FINLAND:

Totalt – 28,2x

Per capita – 15,2x

– NORGE:

Totalt – 19,6x

Per capita – 10,4x

 

I korthet följande:

Sveriges dödstal har därmed varit högre i 10 MÅNADER i sträck utan avbrott jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS. 

Sveriges ‘dödsstrategi’ fortsätter uppvisa ‘vanvettiga’ dödstal jämfört med Finland och Norge samt ‘det dubbla’ jämfört med Danmark.

 

Diagram 1: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda per vecka i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

Diagram 2: UTVECKLING ÖVER TID – Antal döda per vecka  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 3: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda PER CAPITA i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 4:  UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda TOTALT i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Källa: Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

INGET vettigt, utan vanvett!

%d bloggare gillar detta: