Koldioxidhalten i atmosfären ökade under 2020 trots nästan global ‘lockdown’ till ‘enögda’ klimativrares förtret – skilj på kvalificerade gissningar och ‘killgissningar’!

En intressant aspekt som varit känt en tid i forskarvärlden (läsvänlig text HÄR) är att koldioxidhalten i atmosfären fortsatt öka under 2020 trots nästan global ‘lockdown’ (dvs nedstängningar av samhällen globalt i större eller mindre usträckning).

Koldioxidhalten i atmosfären ges stort utrymme kring dagens väder och morgondagens klimat.

Men det verkar existera en ‘enögd’ ensidighet hos klimativrare.

 

De ‘enögda’ klimativrarna hade nog hoppats på att koldioxidhalten skulle minska efter många länders nedstängningar. De ‘enögda’ klimativrarna hade nog också hoppats att detta skulle bevisa mänsklig påverkan  på dagens väder och morgondagens klimat.

Men väder och klimat påverkas INTE enbart av koldioxidhalten i atmosfären.

Väder och klimat kan INTE förstås eller förklaras med EN variabel.

 

Huvudpoängen som förbises är att dagens vädervariationer oftast är naturliga utan påvisbar mänsklig påverkan. Däremot över tid (dvs några decennier, INTE enstaka år) så kan dessa vädervariationer indikera klimatförändringar.

Men orsakerna (dvs INTE orsaken ‘koldioxidhalt’) till dessa eventuella förändringar är långt ifrån klarlagda när det gäller dagens vädervariationer och deras påverkan på morgondagens klimat. Mänsklig aktivitet antas hos många ‘enögda’ klimativrare ha en särställning när det gäller att förstå och förklara påverkan på dessa vädervariationer och i förlängningen påverkan på klimatet.

Naturen, i form av djur- och växtliv, har visat sig ha en enastående förmåga att anpassa sig till förändringar när det gäller väder och klimat. Människan har också visat sig ha en enastående förmåga att anpassa sig när det gäller väder och klimat.

I takt med att orsakerna kan komma att klarläggas kommer människan att frivilligt anpassa sig eller tvingas till anpassning om vädervariationerna blir extrema och klimatförändringarna stora.

Oavsett, så är det INGEN överraskning att koldioxidhalten i atmosfären fortsatt öka under 2020.  Det finns sannolikt en övertro på enkla förklaringar hos ‘enögda’ klimativrare när det gäller dagens vädervariationer och morgondagens klimat.

Klimatmodeller kan INTE förklara dagens vädervariationer, utan dessa kan bara göra antaganden i syfte att försöka förstå och  förklara morgondagens klimat.

Klimatmodeller baseras dessutom INTE alltid på kvalificerade gissningar, utan delvis på ensidiga ‘killgissningar’ om en allenarådande förklaringsvariabel.

 

Koldioxidhalten i atmosfären ses därför alltför ofta av ‘enögda’ klimativrare som orsaken till dagens vädervariationer och morgondagens klimat.

Det gäller att ‘hålla tungan rätt i mun’ och skilja på kvalificerade gissningar och s k ‘killgissningar’.

Dagens väder och morgondagens klimat är INTE samma sak.

%d bloggare gillar detta: