Sveriges rapportering av ‘coronadöda’ är bedrövlig – Avlidna är INTE ens en SIFFRA i statistiken förrän efter flera veckor, vilket snedvrider händelseutvecklingen!

Sveriges rapportering av ‘coronadöda’ är INGET att ‘skryta om’.

Lider av oacceptabel eftersläpning på flera veckor som snedvrider händelseutvecklingen.

 

Detta sker med både regeringens och Folkhälsomyndighetens tysta godkännande sedan pandemins början trots det ger en kraftigt missvisande lägesbild av hur allvarlig situationen är i verkligheten.

Exempelvis, den senaste veckan har 20 av 21 (dvs mer än 95%) av dem som rapporterats ‘coronadöda’ avled en till fyra veckor tidigare, dvs antalet avlidna som var högt i december är ännu högre än vad som rapporterades.

Den senaste veckans rekordnotering på 706 ‘coronadöda’ innehåller 673 som avlidit de senaste fyra veckorna.

 

NOTERA att av 706 ‘coronadöda’ har bara 33 avlidit denna vecka. Det innebär att det finns väldigt många som avlidit vecka efter vecka ‘döljs’ i statistiken.

Statistik över avlidna som lever i skuggan av verkligheten på bårhusen.

 

När antalet ‘coronadöda’ skjuter i höjden kommer Folkhälsomyndigheten med sitt ‘mantra’ att det beror på eftersläpningen i rapporteringen av avlidna, vilket är sant, men talar tyst om att de senaste ‘dödssiffrorna’  (t ex den senaste veckan) är behäftade med allvarliga avvikelser. Det betyder konkret att:

(i) ‘Coronadöda’ INTE ens är en SIFFRA i statistiken.

(ii) Det tar flera veckor innan avlidna blir den ‘förhatliga’ SIFFRAN I STATISTIKEN.

%d bloggare gillar detta: