DEL 3 – Antalet avlidna vid årsskiftet – hur regeringar och folkhälsomyndigheter ‘trixar’ med statistik och döljer helheten

FHM (med ‘tyst’ stöd av regeringen) har haft ett egenintresse av att INTE rapportera ALLA som avlidit ‘av’ och ‘med’ COVID-19.

 

Ett faktum som många s k folkhälsomyndigheter i andra länder också mörklägger. Exempelvis, i Spanien är det officiella dödstalet drygt 50.000 avlidna enligt landets s k folkhälsomyndighet, men landets motsvarighet till SCB uppskattar närmare 75.000 avlidna som en trolig följd av COVID-19 (HÄR). Det uppskattades 45.000 avlidna ‘av’ och ‘med’ COVID-19 (HÄR) under våren, men de officiella siffrorna mycket lägre (HÄR).

Det verkar finnas en dold agenda hos både politiker och myndigheter i flera länder att INTE rapportera ALLA avlidna.

Men det finns undantag!

Belgien är ett av de få länder som räknar ALLA som avlidit ‘av’ och ‘med’ COVID-19, vilket är en förklaring till landets högre dödstal (HÄR).

Det är alltså INTE bara diktaturer, skurkstater eller bananrepubliker som ägnar sig att vilseleda med statistik. Det sker i många länder med s k demokratiska styrelseskick, där politiker och myndigheter INTE vill redovisa helheten för allmänheten, utan dölja den.

Ett sätt att ‘snygga till siffrorna’.

 

Det hade varit både etiskt och moraliskt lämpligt för anhöriga till avlidna och befolkningen i stort att redovisa båda grupperna tillsammans, dvs ‘av’ och ‘med’, och dessutom särredovisa dem inklusive de som fallit utanför s k laboratoriebekräftad diagnos inom 30 dagar eller ingen sjukvård alls.

Transparens i redovisad statistik borde vara en självklarhet.

 

Tyvärr har FHM eller regeringen INTE visat öppenhet när det gäller redovisningen av mörkertalet i Sverige. Istället lyfts fota fram den osäkerhet som kan finnas i andra länders rapportering av avlidna, men INTE den svenska trots att den INTE heller är helt och hållet vederhäftig.

Hade varit ‘snyggt’ om FHM och regeringen ‘sopat rent framför sin egen dörr först’.

Det har visat sig vara för mycket begärt av Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell som alla verkar vara ‘i maskopi’ med varandra.

 

%d bloggare gillar detta: