DEL 2 – Antalet avlidna vid årsskiftet – Sverige har också ett mörkertal, dvs när statistik blir förbannad lögn!

Lögn, förbannad lögn och statistik om ‘coronadöden’

 

I ett tidigare inlägg (HÄR) belystes, beaktande av tidigare veckors eftersläpning, att det är sannolikt att åtminstone 700, kanske upp till 1.000 avlidna INTE rapporterats ännu vid årsskiftet (dvs vid årsskiftet 31/12 – 8.727) och att antalet avlidna i slutet av januari kan bli 11.500 eller mer.

I detta sammanhang skall noteras att FHM enbart räknar de som avlidit ‘av’ COVID-19 (HÄR), dvs INTE de som avlidit ‘med’ COVID-19.

Det innebär att de svenska dödstalen INTE är överdrivna, utan tvärtom underdrivna.

FHM använder termen ‘bekräftade fall som exkluderar ALLA som INTE definieras som avlidna ‘av’ COVID-19.  ‘AV’ innebär att den direkta dödsorsaken som angetts är COVID-19, medan ‘MED’ innebär avlidna hade COVID-19 men avlidit i kombination med annan orsak.

‘MED’ innebär att en individ kan ha drabbats av en förtidig död som en följd av COVID-19, men  dödsorsaken anges vara en annan.

 

VIKTIGT ATT NOTERA – FHM redovisar bara de avlidna som har en laboratoriebekräftad  diagnos och avlidit inom 30 dagar från detta datum (s k bekräftade fall). Det innebär, trots en klinisk och medicinsk bedömning, att en individ som avlidit ‘av’ COVID-19 ingår INTE denna individ i dödsstatistiken. De som av annan anledning avlidit utan sjukhusvård ingår inte heller.

Belgien är ett av de få länder som räknar ALLA som avlidit ‘av’ och ‘med’ COVID-19, vilket är en förklaring till landets högre dödstal (HÄR).

Det innebär alltså att mörkertalet är stort kring antalet avlidna, dvs fler har avlidit än som officiellt redovisas av FHM i Sverige.

 

Detta mörkertal (HÄR) är värt att komma ihåg när Sveriges dödstal omnämns i samhällsdebatten och jämförelser görs med andra länder, t ex Danmark, Finland och Norge.

Sverige har också ett mörkertal!

 

%d bloggare gillar detta: