DEL 1 – Antalet avlidna vid årsskiftet var INTE 8.700, utan snarare 9.500 eller fler och på väg mot 11.500 eller fler i slutet av januari

I ett tidigare inlägg (15/12 – HÄR) belystes att antalet avlidna ‘av’ COVID-19 troligtvis skulle uppgå till fler än 9.000 avlidna före årsskiftet. Vid tidpunkten hade 7.667 avlidit, men flera faktorer indikerade att en ny milstolpe skulle nås innan årsskiftet. En av faktorerna är eftersläpningen i rapportering av avlidna.

Eftersläpningen i rapporteringen av avlidna som en direkt följd av COVID-19 är fortfarande kraftig efter 10 månader.

Under all kritik att rapporteringsrutinerna INTE ‘snabbats upp’ sedan pandemins början.

 

Följs denna eftersläpning upp så har den varit betydande under de två första veckorna under hösten (dvs fördröjd rapportering av avlidna), men på grund av helgerna så kan fördröjningen vara upp till tre veckor för att sedan avta successivt med enstaka fall.

Det innebär att antalet avlidna vid årsskiftet INTE är vederhäftigt förrän kring den 22 januari, dvs när FHM rapporterat avlidna för vecka 3.

Men det går att uppskatta antalet avlidna redan nu om INGET drastiskt förändrats på senare tid, dvs om INTE drastiskt fler eller färre avlidit.

En närmare granskning av de senaste veckornas påfyllning i statistiken över avlidna från tidigare veckor visar att antalet avlidna är betydligt fler vid årsskiftet (31/12 – HÄR) än de 8.700 som officiellt rapporterats hittills t o m den 30/12). Ett faktum som FHM påpekat, men INTE velat redovisa i termer av siffror på sina presskonferenser.

Beaktande av tidigare veckors eftersläpning är det sannolikt att åtminstone 700, kanske upp till 1.000 avlidna INTE rapporterats ännu.

Det innebär i förlängningen med samma beärkningsgrund och rådande smittspridning (dvs 16-17% positiva test per vecka) att antalet avlidna i slutet av januari kan bli 11.500 eller mer.

 

Fortsättning följer…

 

 

%d bloggare gillar detta: