Folkhälsomyndigheten försöker ‘skylla’ dödstal på trångboddhet – en NY dimridå och villospår som journalister sväljer med ‘hull och hår’!

Folkhälsomyndigheten (FHM) söker med ‘ljus och lykta’ efter dimridåer och villospår. 

 

Svensk media bidrar lättvindigt till att sprida FHMs bortförklaringar och skenmanövrar, utan någon som helst kritisk granskning. Journalister med öppen mun ‘matas som fågelungar’ och sväljer allt med ‘hull och hår’. INGA kritiska följdfrågor, utan fungerar som megafon för ensidiga budskap.

FHM försöker PÅ NYTT bortförklara myndighetens misslyckade hantering (dvs planering och genomförande) av strategin för pandeminarbetet.

 

Sveriges skyhöga dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge är ett resultat av många olika orsaker (t ex HÄR) när det gäller FHMs planering och genomförande, men FHM vägrar ‘till varje pris’ erkänna skuld i denna tragedi när det gäller mänskligt lidande och död.

När vägvalet ‘flockimmunitet’ visade sig var ovetenskapligt dravel så har FHM ‘hasplat ur sig’ den ena bortförklaringen efter den andra. Tidigt kom bortförklaringarna kring haveriet kring smittspridningen på äldreboenden. Därefter kom bortförklaringarna kring sportlovsresor. Dessa följdes av bortförklaringen att människor med utländsk bakgrund sades vara drivande (HÄR och HÄR).

Nu försöker FHM med ‘trångboddhet’ (HÄR) som diffus förklaring.

Men det är bara en i raden av dimridåer och villospår.

 

Trångboddhet kan vara en s k riskfaktor (dvs ökad förekomst), men det är INTE en orsak (t ex HÄR och HÄR). Exempelvis, väldigt många är trångbodda i asiatiska länder, men deras allvarliga sjuklighet och dödstal är MYCKET LÅGT, så det är givetvis INTE ‘trångboddhet’ som är en huvudsaklig orsak.

FHM har över 500 anställda och över 400 miljoner i anslag per år (HÄR).

Trots denna imponerande arsenal av resurser framstår FHM som pinsamt ‘enögd’.

 

Till syvende och sist, smittspridningen handlar om situationer och beteenden (t ex HÄR).

Orsaken är alltså INTE ‘trångboddhet’.

 

Det behövs INGEN forskning på detta tema. Trångboddhet är en välkänd socioekonomiskt riskfaktor som INTE är en orsak. Exempelvis, den har använts för att förklara kriminalitet i s k utanförskapsområden, men förbiser kärnan även här. INGEN blir kriminell på grund av trångboddhet.

Utmåla ‘trångboddhet’ som en avgörande förklaring är bara ett svepskäl och skenmanöver från FHM.  Det är uppenbart att FHM präglas av verklighetsfrånvänd hantering av strategin (HÄR). Redan den 1 april var fiaskot fullbordat (HÄR) när det gällde äldreboenden och det var INTE trångboddhet som var orsaken.

Notera att det bara tog två veckor innan FHMs planering och genomförande av strategin havererat (HÄR), vilket borde inneburit att myndighetsansvariga ‘fått foten’ av regeringen med omedelbar verkan, men det visade sig att Löfven varit en oduglig och urusel statsminister som mestadels gömt sig bakom FHM, utan ansvarstagande för människors väl och ve.

Det behövs kritisk granskning av haveriet.

FHMs (men också regeringens) interna strukturer, processer och beslut kring strategin behöver ‘nagelfaras’.

Frågan ‘varför’ behöver ställs när det gäller FHMs planering och genomförande som avvikit från gängse praxis i Norden, men också internationellt.

%d bloggare gillar detta: