Statsminister Löfven och socialminister Hallengren – kan NI fira JULAFTON utan sorgband runt armen?

Pandemin har skördat fruktansvärt många människoliv i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Till statsminister Löfven och socialminister Hallengren:

Hur Ni ‘mage’ att önska andra GOD JUL, när NI bär det yttersta ansvaret för den smittspridning, sjuklighet och död  som ‘dragit fram’ i Sverige under pandemin?

Det finns åtminstone tre anledningar till varför NI borde hålla tyst och INTE önska andra GOD JUL:

Fortsätt läsa “Statsminister Löfven och socialminister Hallengren – kan NI fira JULAFTON utan sorgband runt armen?”

Regeringen har låtit sig duperas och manipuleras av ‘nördarna’ på Folkhälsomyndigheten – Efter 10 månader INGA pandemilagar på plats!

Det finns fortfarande INTE en genomtänkt ‘coronastrategi.’

 

Åtgärder införs utan stringens och ALLTID ett steg efter händelseutvecklingen. Det uppenbara införs INTE, utan lämnas därhän eller kommer försent.

Kort sagt, det ‘hattas’ hit och dit.

 

Trots att det gått 10 månader finns INTE nödvändiga lagar på plats, vilket regeringen inser först nu.

Fortsätt läsa “Regeringen har låtit sig duperas och manipuleras av ‘nördarna’ på Folkhälsomyndigheten – Efter 10 månader INGA pandemilagar på plats!”

SVT fortsätter rapportera Brittons s k prognoser (eller snarare ‘killgissningar`) som hittills ALLA varit FEL – den senaste INGET undantag, utan dubbelfel!

Dubbelfelet består i att professor Britton gör två antaganden som kan ifrågasättas och som dessutom saknar förankring i verkligheten.

 

Antaganden om verkligheten för prognoser bör i rimligaste mån baseras på empiriska data, dvs siffror i verkligheten som kan bekräfta eller åtminstone ge stöd för dessa utgångspunkter.

Det allvarligaste felet är att Britton gör antagandet att: “…kommit till en platå, nu växer INTE antalet smittade och döda…” (se bild nedan). En platå är en jämn eller plan yta, INTE en yta (eller kurva) som lutar (eller pekar) uppåt. Britton använder samma vilseledande språkbruk som FHM, såsom flack eller plan kurva, platåtendenser, ‘peakar’ snart m m.

Fortsätt läsa “SVT fortsätter rapportera Brittons s k prognoser (eller snarare ‘killgissningar`) som hittills ALLA varit FEL – den senaste INGET undantag, utan dubbelfel!”

HÖGSTA dödstalen IGEN på över 7 månader, ökat 16 gånger på 7 veckor och dessutom över 5 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

Veckouppdateringen kan sammanfattas på följande vis:

Sveriges dödstal har ökat 16 gånger på 7 veckor, dvs från 30 per vecka till 479 ‘coronadöda’. 

Den HÖGSTA rapporterade veckosiffran på 7 MÅNADER.

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge baserat på Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 14-20/12) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 51 i diagram 3 och 4 nedan):

Fortsätt läsa “HÖGSTA dödstalen IGEN på över 7 månader, ökat 16 gånger på 7 veckor och dessutom över 5 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!”

VARNING: Muterat virus som är lika farligt men mer smittsamt ökar smittspridning, ökar sjuklighet och ökar dödlighet i befolkningen!

Om allt annat är oförändrat med det muterade viruset, men mer smittsamt?

I så fall ett allvarligt orosmoment, då ökad sjuklighet och dödlighet ‘lurar bakom hörnet’.

 

Lita INTE på s k ‘experter’ eller nyhetsredaktioner som tonar ner faran med det muterade viruset i Storbritannien.

Sunt förnuft med stöd av empiriska hälsodata talar sitt tydliga språk.

 

Fortsätt läsa “VARNING: Muterat virus som är lika farligt men mer smittsamt ökar smittspridning, ökar sjuklighet och ökar dödlighet i befolkningen!”