Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 2: Frågan är felställd – handlar om människosyn och medmänsklighet!

I ett tidigare inlägg (HÄR) kommenterades om åtgärderna som vidtas kring COVID-19 är oproportionerliga eller inte.

Temat är relevant, då alternativet att INTE reagera och agera när det gäller COVID-19 har visat sig orsaka ofantligt mänskligt lidande och död om INTE åtgärder är lämpliga, tillräckliga och INTE vidtas i tid.

Sverige ‘slår sig’ ständigt och jämt ‘för bröstet’ när det gäller ‘exemplarisk’ människosyn och ‘storartad’ medmänsklighet.

 

En överlägsen och egotrippad attityd förmedlas i förhållande till andra länder. Den ‘humanitära stormakten’ är ett epitet som ofta sprids i medialandskapet.

Pandemins härjningar har dock synliggjort en falsk fasad när det gäller den s k ‘Sverigebilden’ av föredömlig människosyn och allomfattande medmänsklighet.

Äldre, sjuka och andra riskgrupper har åsidosatts under pandemin trots STORA ORD om att dessa vara prioriterade att skydda, men INGENTING gjordes i tid eller i tillräcklig omfattning för att skydda dessa människor.

 Sveriges åtgärder har varit oproportionerliga, men INTE överdrivna utan underdrivna.

Dvs olämpliga, otillräckliga och vidtagna försent.

Sveriges ‘coronasiffror’ är dessutom oproportionerliga i jämförelse med grannländerna.

 

Varför jämförs INTE dödstalen TILL DAGS DATO på grund av  COVID-19 i Sverige med motsvarande siffror när det gäller t ex Danmark, Finland och Norge (HÄR)?

Varför jämförs INTE talen för smittspridning, slutenvård och intensivvård TILL DAGS DATO0 med grannländerna?

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘skyr med alla medel’ dessa jämförelser, då Sveriges siffror har varit oproportionellt katastrofala i jämförelse med Danmark, Finland och Norge sedan pandemins början.

Sverige är på väg mot 9.000 avlidna före årsskiftet (dvs inklusive eftersläpning i rapporteringen av avlidna).

Dessutom, 10.000 avlidna inom en INTE allt för avlägsen framtid, dvs nästa månad.

 

Det finns en anledning till varför land efter land tagit etiskt och moraliskt ansvar för sina befolkningar. Länder har försökt skydda äldre, sjuka och riskgrupper efter bästa förmåga.

I Sverige är den rådande synen att allvarlig sjuklighet ‘bara’ drabbar äldre.

Sveriges hantering präglas därav bedrövlig människosyn och obefintlig medmänsklighet.

När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 2: En visuell ‘lathund’ för att ‘lägga pussel’ med verkligheten

I ett tidigare inlägg (HÄR) eftersträvades förenkling av verkligheten baserat på den ‘magiska’ siffran 2,2.

Den ‘magiska’ siffran kan påvisa sammanhang och ge struktur åt hur antalet intensivvårdade förutser antal avlidna i slutändan.

 

Den ‘magiska’ siffran 2,2 visade sig vara giltig och tillförlitlig trots baserad på  enkel ‘överslagsräkning’ bestående av totalsummorna intensivvårdade och avlidna (HÄR).

Samma ‘magiska’ siffra 2,2 visade sig gälla väldigt väl när överslagsberäkningarna bröts ner per vecka (HÄR).

I detta inlägg ställs antal intensivvårdade och antal avlidna mot varandra i syfte att verifiera deras samband och relationen dem emellan.

Fortsätt läsa “När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 2: En visuell ‘lathund’ för att ‘lägga pussel’ med verkligheten”

LÄSVÄRD NOTIS från SVT om Kinas hantering av COVID-19 – Sveriges hantering är 100% ‘raka motsatsen’, dvs ‘mardrömsscenario’ istället för ‘drömscenario’!

Ett drömscenario att vara äldre, sjuk eller tillhöra en riskgrupp.

SVT skriver om Kinas hantering av COVID-19 (notis postad kl 11:19 – HÄR).

Ett annat exempel på Kinas hantering av COVID-19 finns HÄR.

 

Fortsätt läsa “LÄSVÄRD NOTIS från SVT om Kinas hantering av COVID-19 – Sveriges hantering är 100% ‘raka motsatsen’, dvs ‘mardrömsscenario’ istället för ‘drömscenario’!”

Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 1: Frågan är felställd – jämför INTE äpplen och päron!

Det förs ibland fram synpunkter i samhällsdebatten om INTE åtgärderna när det gäller hanteringen av COVID-19 som ofta vidtas i många länder är oproportionerliga. Ofta jämförs pandemin med turberkolos, folksjukdomar e dyl, men alla dessa jämförelser haltar betänkligt.

Vissa tycker uppenbarligen det är ett värdigt alternativ att INTE minimera mänskligt lidande och död kring COVID-19.

Det innebär ett etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) ställningstagande – ett sluttande plan där dagens civiliserade samhällen till sist slutar existera.

Enbart ‘survival of the fittest’!

Fortsätt läsa “Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 1: Frågan är felställd – jämför INTE äpplen och päron!”

När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 1: En ‘lathund’ för ‘överslagsräkning’ som ger struktur åt ‘virrvarret’ av siffror!

Ett ‘virrvarr’ av siffror kring COVID-19 sköljer över oss dagligen

Detta ‘virrvarr’ av siffror kan verka osammanhängande och sakna struktur.

Men sunt förnuft indikerar tvärtom sammanhang och struktur.

 

Under jul- och nyårshelgerna kanske det finns tid till eftertanke hos var och en. En fundering som kan infinna sig är när den förskräckliga ‘coronadöden’ skall sluta härja i Sverige.

Det korta och enkla svaret stavas:

N-O-L-L  S-M-I-T-T-S-P-R-I-D-N-I-N-G

 

Men givetvis är det lite mer komplicerat än så, men samtidigt INTE. Ibland kan pusselbitar (dvs siffror) i verkligheten påvisa sammanhang och ge struktur åt hur saker och ting hänger ihop på ett enkelt vis.

Fortsätt läsa “När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 1: En ‘lathund’ för ‘överslagsräkning’ som ger struktur åt ‘virrvarret’ av siffror!”