Efter IVO:s granskning om hur läkare ‘lekt gud’ i äldrevården: Kommer någon förlora sin legitimation? Knappast, utan kan fortsätta som om INGENTING hänt!

IVO redovisade nyligen MYCKET ALLVARLIG KRTITIK mot hur ansvariga och läkare ‘lekt gud’ inom äldrevården (HÄR).

 

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

Folkhälsomyndigheten och Swiss Cheese-modellen: Symtomfria barn INTE drivande i smittspridningen, men kan smitta andra – goddag yxskaft!

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 enligt FHM (HÄR).

Först efter 9 månader kommer denna förändring.

‘Snacka om’ senfärdighet och flathet att reagera och agera.

HÖGSTA dödstalen på 26 veckor och dessutom drygt 5 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 15-29/11) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 47 i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 6,1x (dvs x gånger högre)
Per capita – 3,5x

– FINLAND:

Totalt – 15,3x
Per capita – 8,3x

– NORGE:

Totalt – 12,0x

Per capita – 6,3x Fortsätt läsa “HÖGSTA dödstalen på 26 veckor och dessutom drygt 5 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!”