Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 3: Frågan är felställd – en jämförelse av siffror för att ‘få’ perspektiv

I två  tidigare inlägg (HÄR och HÄR) kommenterades om åtgärderna som vidtas kring COVID-19 är proportionerliga eller inte. I grund och botten handlar det om etiska och moraliska ställningstaganden, vilka i förlängningen handlar människosyn och medmänsklighet.

Till syvende och sist, om åtgärder är proportionerliga eller inte avgörs av jämförelser som dessa baseras på (t ex siffror). I detta inlägg görs därför några jämförelser i syfte att få perspektiv på 8.500 avlidna av COVID-19 i Sverige till dags dato (29/12 – HÄR).

I Sverige dör cirka 90.000 människor per år (HÄR), men att jämföra pandemin med årliga och återkommande dödsfall kopplade till sjukdomar, folkhälsa, olyckor och händelser som sker år efter år är vilseledande och missvisande.

I tillägg borde allt mänskligt lidande beaktas som orsakas av COVID-19, inte bara avlidna, men låt oss fokusera på dödstal..

Om Sveriges åtgärder varit proportionerliga, varför INTE jämföra ‘dödssiffrorna’ kring COVID-19 med andra ‘dödssiffror’.

 

Här följer några sifferexempel som visar antalet gånger fler döda av COVID-19:

– 12x säsongsinfluensa de senaste åren (HÄR) – i genomsnitt 700 personer avlidit per säsong under de senaste fem åren.

38x trafikdöden (HÄR) – 223 människoliv under 2019

72x dödligt våld (HÄR) – 111 människoliv under 2019

– 57x inrikesflygplan kraschar(exempel 1exempel 2) – 150  döda varje gång.

– 17x Estoniakatastrofen 1994  (HÄR) – ‘850 döda varav ‘bara’ 500 svenskar.

– 15x Tsunamikatastrofen 2004 (HÄR) – ‘550 svenskar döda.

SCB rapporterar dessautom att medellivslängden minskar i år (2020) och skriver följande: ”Medellivslängden har ökat stadigt i Sverige under perioden 1900–2019. Att den sjunker sticker ut.” Alla försök att förringa den massdöd som COVID-19 hittills lett till och den död som kommer att inträffa de närmaste månaderna är missvisande och vilseledande.

Sveriges hantering av pandemin har tveklöst lett till en ‘orgie’ i död, men också stort mänskligt lidande.

‘Sverigebilden’ har ännu en gång ‘solkats ner’ av regering Löfven.

Förra gången det ‘begav sig’ 2015 med stöd av migrationsverket, 2020 med stöd av Folkhälsomyndigheten.

%d bloggare gillar detta: