Löfven är bevisligen INGEN ‘djävulens advokat’, utan bara en ‘dum jävel’ – inkompetent, okunnig och oansvarig!

Statsminister Löfven upprepar gång på gång samma sak när det gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin, nämligen (i) ALDRIG regeringens FEL, och (ii) INGEN löpande utvärdering.

Löfven är en ‘dum jävel’ som hela tiden hävdar att han och hans regering INTE gjort FEL.

Löfven är dessutom en ‘dum jävel’ när han hela tiden vägrar inse hur viktigt det är att saker och ting utvärderas löpande.

 

TÄNK OM storföretag som Volvo, Scania, SKF och Ericsson upphörde utvärdera sina verksamheter löpande, då hade dessa företag ‘gått under’ i rask takt.

LÖPANDE UTVÄRDERINGAR görs just för att upptäcka FEL i tid, innan det är försent och skadorna irreparabla.

Men som sagt, Löfven är en ‘dum jävel’.

 

Löfven påstår å ena sidan att man INTE gjort några FEL. Å andra sidan borde därmed löpande utvärderingar vara välkomna, då INGA FEL begåtts.

Löfven bortförklarar, kommer med undanflykter och flyttar fokus hela tiden från sitt politiska ansvar över att han och regeringen INTE tagit sitt samhällsansvar, utan överlåtit ansvaret på en myndighet med fokus på folkhälsa.

Löfven vill dessutom att ALLA andra ska ta sitt ansvar, men om INTE regeringen tar sitt ansvar, varför försöka skuldbelägga ALLA andra.

Folkhälsomyndigheten är INGEN expertmyndighet på samhällsansvar, utan på folkhälsa eller snarare ohälsa har det visat sig.

Regeringen har till sitt förfogande en ‘drös’ av myndigheter – hela 341 myndigheter som sysselsätter 229.000 årsarbetskrafter lyder under regeringen (HÄR). Regeringen består dessutom av statsministern och 22 ministrar (HÄR).

Trots denna enorma arsenal av myndigheter och ministrar (och deras ‘horder’ av anställda) har det ‘gått åt pipan’ med Sveriges hantering av pandemin.

Löfvens inkompetens, okunnighet och ovilja att ta ansvar är pinsam och löjeväckande.

 

Löfven radar upp den ena undanflykten, bortförklaringen och fokusförflyttningen efter den andra i snabb takt under en intervju för en tid sedan (HÄR):

– Skyller på experter (läs ‘FHMs s k experter’): Den andra coronavågen har slagit till betydligt kraftigare än vad experter förutsåg.

– Skyller på professionen (läs ‘inavel inom professionen på FHM´): ”Jag tror att de flesta inom professionen inte såg framför sig en sådan våg, man pratade om olika kluster.”

– Skyller på att INGEN visste (läs ‘FHM – andra visste och agerade’): ”Det var ju inte så att vi inte var förberedda på att det kommer något igen. Men med den här kraften tror jag ingen hade kunnat förutse att det skulle bli.

– Fortsätter skylla på att INGEN visste (läs ‘experter och professionen i Asien visste’): Vi måste också någonstans förstå att pandemin var helt okänd för hela världen, då är det inte alltid så lätt att göra de säkraste bedömningarna.

– Skyller på att det är för tidigt med utvärdering (läs ‘rädd för att ställas till svars’): ”Låt oss vänta till slutet så ska vi få en riktig bild. Då ska vi också dra de slutsatser som behöver dras.”

– Fortsätter att skylla på att det är för tidigt med utvärdering (läs ‘livrädd att hållas ansvarig’): ”Jag vill vänta på helhetsbilden.” 

– Hakat upp sig på samma spår igen (läs ‘orolig över sitt eftermäle’): ”Jag vill att pandemin är så gott som över…”

– Och igen (läs ‘läser INTE och tänker INTE, utan litar på andra’): ”…vi får coronakommissionens utlåtande innan jag uttalar mig om det.”

Ånyo samma nonsensprat (läs ‘hoppas hinna avgå’): ”Det kommer en tid när allt kommer prövas, när coronakommissionen ger sin bild.”

INGA kommentar – kommentarer överflödiga.

Förutom att Löfven är en ‘dum jävel’!

%d bloggare gillar detta: