Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 1: Frågan är felställd – jämför INTE äpplen och päron!

Det förs ibland fram synpunkter i samhällsdebatten om INTE åtgärderna när det gäller hanteringen av COVID-19 som ofta vidtas i många länder är oproportionerliga. Ofta jämförs pandemin med turberkolos, folksjukdomar e dyl, men alla dessa jämförelser haltar betänkligt.

Vissa tycker uppenbarligen det är ett värdigt alternativ att INTE minimera mänskligt lidande och död kring COVID-19.

Det innebär ett etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) ställningstagande – ett sluttande plan där dagens civiliserade samhällen till sist slutar existera.

Enbart ‘survival of the fittest’!

Denna gång var det äldre i första hand och riskgrupper i andra hand som drabbades hårt.

Vilka står på tur nästa gång och som i så fall offras, istället för att räddas?

 

Etik och moral som ser mänskligt lidande och död som försvarbart brukar höra hemma i s k ‘skurkstater’, ‘bananrepubliker’ eller ‘diktaturer’.

Sverige har valt att INTE minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen, vilket påminner om hur auktoritära regimer reagerar och agerar mot sin befolkning. Danmark, Finland och Norge har valt att reagera och agera tvärtom.

Till råga på allt, det är en i huvudsak socialdemokratisk regering tillsammans med hycklande politiska stödpartier som säger sig stå upp för människors ‘lika värdighet’ (eller som de felaktigt påstår ‘allas lika värde’) som driver denna oetiska och omoraliska linje.

En pandemi innebär att globalt fenomen som kan drabba alla, absolut alla.

 

Men det drabbar INTE alla år ut och år in, utan under kort tid kan orsaka enormt mänskligt lidande och död.

Om sjukvården kollapsar kommer lidandet och döden anta ‘bibliska proportioner’.

 

Ibland jämförs COVID-19 med att t ex olika sjukdomar skördar fler dödsoffer, men det som INTE nämns är att bakom alla dessa dödsoffer i andra sjukdomar har det satsats och satsas enorma summor (år ut och år in) när det gäller både forskning och sjukvård, för att just rädda liv.

Vad skulle hända om länder helt enkelt lät människor dö i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller andra vanliga åkommor.

Ett utopiskt scenario.

Skulle orsaka ett ramaskri utan dess like.

%d bloggare gillar detta: