När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 1: En ‘lathund’ för ‘överslagsräkning’ som ger struktur åt ‘virrvarret’ av siffror!

Ett ‘virrvarr’ av siffror kring COVID-19 sköljer över oss dagligen

Detta ‘virrvarr’ av siffror kan verka osammanhängande och sakna struktur.

Men sunt förnuft indikerar tvärtom sammanhang och struktur.

 

Under jul- och nyårshelgerna kanske det finns tid till eftertanke hos var och en. En fundering som kan infinna sig är när den förskräckliga ‘coronadöden’ skall sluta härja i Sverige.

Det korta och enkla svaret stavas:

N-O-L-L  S-M-I-T-T-S-P-R-I-D-N-I-N-G

 

Men givetvis är det lite mer komplicerat än så, men samtidigt INTE. Ibland kan pusselbitar (dvs siffror) i verkligheten påvisa sammanhang och ge struktur åt hur saker och ting hänger ihop på ett enkelt vis.

I tider av COVID-19 med bekräftade fall, andel positiva PCR-test, slutenvårdade, intensivvårdade och dödstal finns behov av att förenkla förståelsen av dessa siffror. 

 

I ett försök att förklara komplicerade samband och relationer på ett enklare vis när det gäller tidigare, nuvarande och kommande dödstal som en följd av COVID-19 kan antal intensivvårdade (IVA) användas som en enkel beräkningsgrund.

En ‘överslagsräkning’ ger vid handen att drygt dubbelt så många som intensivvårdats hittills avlidit av COVID-19.

 

Det innebär 7.631 avlidna (13/12 – HÄR) delat med 3.631 intensivvårdade (13/12 – HÄR) är lika med 2,2 (se diagram nedan). Siffran 2,2 är intressant.

NOTERA att dagsaktuella siffror INTE kan användas på grund av alltför stor eftersläpning upp till ett par veckor när det gäller rapportering av avlidna.

SIFFRAN 2,2 kan vara RÄTT, men beräkningsgrunden kan vara FEL (dvs tveksam).

SIFFRAN 2,2 kan alltså vara GILTIG, men inte TILLFÖRLITLIG.

 

En fortsättning på samma överslagsräkning, men baserat på siffror per vecka under hela pandemin ger i stort samma resultat, dvs för varje ny patient på IVA kan man i dagsläget räkna med att cirka 2,2 personer kommer att avlida totalt i slutändan (se diagram nedan).

NOTERA att staplarna kan vara olika höga trots samma medelvärde. Detta beror på avrundning till en decimal i diagrammet för tydlighetens skull, men ‘rådata’ har fler decimaler därav kan höjden variera lite grann..

Det innebär i förlängningen att så länge människor kommer vara i behov av  intensivvård på grund av COVID-19 som kommer antalet döda i slutändan öka med cirka 2,2 gånger antalet inskrivna på IVA.

Notera även andra beräkningar som också ger vägledning avseende antalet avlidna i slutändan baserat på %-andelen positiva PCR-test per vecka i förhållande till: (i) antalet avlidna per vecka (HÄR) ;(ii) antalet i behov av slutenvård per vecka (HÄR);- och antalet i behov av intensivvård (HÄR); eller sammanfattning HÄR.

Så när ebbar ‘coronadöden’ ut?

Håll koll på antal intensivvårdade x 2,2 (HÄR).

Kort sagt, så länge antalet intensivvårdade är högt kommer antalet avlidna vara högt.

En ‘lathund’ för ‘överslagsräkning’, men detaljerad fortsättning följer…

 

%d bloggare gillar detta: