SVT fortsätter rapportera Brittons s k prognoser (eller snarare ‘killgissningar`) som hittills ALLA varit FEL – den senaste INGET undantag, utan dubbelfel!

Dubbelfelet består i att professor Britton gör två antaganden som kan ifrågasättas och som dessutom saknar förankring i verkligheten.

 

Antaganden om verkligheten för prognoser bör i rimligaste mån baseras på empiriska data, dvs siffror i verkligheten som kan bekräfta eller åtminstone ge stöd för dessa utgångspunkter.

Det allvarligaste felet är att Britton gör antagandet att: ”…kommit till en platå, nu växer INTE antalet smittade och döda…” (se bild nedan). En platå är en jämn eller plan yta, INTE en yta (eller kurva) som lutar (eller pekar) uppåt. Britton använder samma vilseledande språkbruk som FHM, såsom flack eller plan kurva, platåtendenser, ‘peakar’ snart m m.

Empiriska data som hittills rapporterats av Folkhälsomyndigheten visar på en konstant ökning av både antalet och andelen smittade samt antalet avlidna (den senare påverkas dessutom av eftersläpning i rapporteringen av avlidna) de senaste två månaderna (se diagram nedan eller HÄR).

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen var på dagens presskonferens (22/12 – HÄR) tydliga med att både smittspridning och avlidna ökar och kommer att fortsätta öka. Beaktas dessutom den pågående julhandeln och kommande mellandagsrean kan antalet och andelen smittade och antalet avlidna fortsätta öka en bit in i januari.

Det innebär således att reproduktionskvoten (eller R-talet) INTE är 1,0 utan högre enligt tillgängliga empiriska data.

 

EXEMPEL 1: om R-talet är 1,1 (inte osannolikt beaktande av empiriska data i diagram ovan) så innebär det muterade virusets ökade smittsamhet på 70% att R-talet 1,1 x 1,7 (+70%) blir 1,87 istället för 1,7. Denna skillnad medför att tiden från PERSON 1 påbörjar smittspridningen i Sverige är betydligt kortare, dvs 2,5-3 månader med samma utgångspunkter, dvs ”…cirka fem dagar från det att en person smittas till att denne smittar en annan. I Sverige smittas mellan 10-15 000 varje dag…”

EXEMPEL 2: Är R-talet istället 1,2 (1,2 x 1,7 = 2,04), vilket INTE heller är osannolikt beaktande av den senaste tidens bekräftade ökningar av andel positiva PCR-test och antalet avlidna, är tidsintervallet cirka två månader.

Ett annat fel  eller tveksamhet är att gjorda antaganden i huvudsak bygger på att det muterade viruset INTE finns i Sverige. Det nämns dock i förbigående att om det finns så är tidsintervallet kortare, men ges underordnad betydelse. Huvudbudskapet är att det muterade viruset INTE än finns i Sverige, vilket är rätt i sak att det INTE bekräftats ännu.

Viruset har dock redan konstaterats finnas i andra europeiska länder (t ex Danmark som har tiotal bekräftade fall med gränshandel och jobbpendling i Öresundsregionen) innebär att sannolikheten finns att PERSON 1 redan påbörjat smittspridningen i Sverige. Många flygplan har dessutom landat dagligen på senare tid från Storbritannien, vilket INTE bör underskattas.  ,Det kan således innebära att smittspridning och avlidna kan hinna skena iväg innan vaccinering av befolkningen får tillräckligt effekt.

Oavsett, vad som är RÄTT eller FEL enligt ovan, så är det muterade viruset en större fara en vad regeringen och myndigheter vill erkänna officiellt (HÄR).

 

De vill kanske INTE oroa människor i onödan under jul- och nyårshelgerna, men det vore bättre om deras information till allmänheten vore korrekt och rättvisande så människor kan vidta försiktighetsåtgärder och INTE invaggas i falsk säkerhet som hittills varit fallet med den svenska hanteringen av pandemin.

Avslutningsvis, när det gäller Brittons s k prognoser så har INGA av hans tidigare ‘killgissningar’ på SVT hittills varit RÄTT (HÄR).

SVT saknar källkritisk granskning som sprider prognoser eller ‘killgissningar, vilka INTE baseras på empiriska data, utan teoretiska modeller. 

 

 

%d bloggare gillar detta: