HÖGSTA dödstalen IGEN på över 7 månader, ökat 16 gånger på 7 veckor och dessutom över 5 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

Veckouppdateringen kan sammanfattas på följande vis:

Sveriges dödstal har ökat 16 gånger på 7 veckor, dvs från 30 per vecka till 479 ‘coronadöda’. 

Den HÖGSTA rapporterade veckosiffran på 7 MÅNADER.

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge baserat på Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 14-20/12) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 51 i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 5,1x (dvs x gånger högre = x gånger fler döda!)
Per capita – 2,9x

– FINLAND:

Totalt – 13,3x
Per capita – 7,2x

– NORGE:

Totalt – 28,2x

Per capita – 14,9x

I korthet följande:

Sveriges dödstal har därmed varit högre i ÖVER 9 MÅNADER i sträck utan avbrott jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS. 

Sveriges ‘dödsstrategi’ fortsätter uppvisa SKYHÖGA dödstal.

 

Diagram 1: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda per vecka i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

Diagram 2: UTVECKLING ÖVER TID – Antal döda per vecka  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 3: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda PER CAPITA i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 4:  UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda TOTALT i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Källa: Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).
%d bloggare gillar detta: