VARNING: Muterat virus som är lika farligt men mer smittsamt ökar smittspridning, ökar sjuklighet och ökar dödlighet i befolkningen!

Om allt annat är oförändrat med det muterade viruset, men mer smittsamt?

I så fall ett allvarligt orosmoment, då ökad sjuklighet och dödlighet ‘lurar bakom hörnet’.

 

Lita INTE på s k ‘experter’ eller nyhetsredaktioner som tonar ner faran med det muterade viruset i Storbritannien.

Sunt förnuft med stöd av empiriska hälsodata talar sitt tydliga språk.

 

De senaste dagarna har nyheterna ‘duggat’ tätt när det gäller den muterade versionen av COVID-19 som fått spridning i Storbritannien och uppges vara 70 procent mer smittsam än tidigare varianter (HÄR).

Det antyds INTE vara oroande, men det är tvärtom ett allvarligt orosmoment.

 

Om det är mer smittsamt så ökar risken att smittas i slutändan. Om det muterade viruset är lika farligt så ökar också risken att drabbas av sjuklighet och död. Trycket på sjukvården ökar, vilket innebär att fler kan komma ‘gallras bort’ trots behov av slutenvård och intensivvård. Sjukvårdskapaciteten kan bli otillräcklig.

Det finns en anledning till att land efter land stoppar resande från Storbritannien.

Varför? 

 

Det är INTE i första hand att den skyddande effekten hos gängse vaccin har försämrats i dagsläget. Anledningen är att ett muterat COVID-19 som är lika farligt men mer smittsamt får en direkt konsekvens, nämligen ökad smittspridning i befolkningen. Denna smittspridning får följdkonsekvenser:  (i) fler i behov av slutenvård; (ii) fler i behov av intensivvård; och (iii) fler avlidna i slutändan.

Varför?

 

I tidigare inlägg (DEL 1 – HÄR; DEL 2 – HÄR; DEL 3 – HÄR) redovisades empiriska hälsodata avseende samband och relationer mellan andelen bekräftade fall av COVID-19 (dvs baserat på % positiva PCR-test) och (i) antal avlidna (DEL 1); (ii) antal i behov slutenvård (DEL 2) och antal i behov av intensivvård (DEL 3).

Mycket starka samband och tydlig relationer kan konstateras mellan andelen bekräftade fall (dvs smittspridning) å ena sidan, och antal intensivvårdade (HÄR), antalet i behov av slutenvård (HÄR) samt antalet i behov av intensivvård (HÄR) å den andra sidan.

Helt enkelt, om det muterade viruset är mer smittsamt och samtidigt lika farligt som de existerande virusstammarna, så ökar sjuklighet och dödlighet i befolkningen.

Ett stort orosmoment just nu för alla ansvarstagande regeringar och myndigheter.

Sveriges regering har redan reagerat och agerat är nog ett bevis på orosmoment, eller hur?

Regeringen har ju ‘dragit benen efter sig’ hittills, men har varit ‘kvick i benen’ den här gången

Men INTE först på bollen i Norden, utan sist som vanligt.

 

%d bloggare gillar detta: