Tegnells senaste ‘snilleblixt’: ”…inte komma med scenarion som sjukvården bara säger att det där klarar vi inte av och alltså behöver vi inte förbereda oss…” – Men ALLA scenarier från FHM var ju FEL!

Man förundras över hur ofta media tillåter att statsepidemiolog Tegnell nedvärderar andras välvilja, kunskap och omdöme, utan kritiska följdfrågor. där evidens avkrävs av honom istället för sprida hans personliga spekulationer, som ofta påminner om konspirationsteorier.

I en intervju om Folkhälsomyndighetens tre scenarier som ALLA visade sig vara helt och hållet FEL (HÄR) sägs att syftet med scenarierna var att ge andra myndigheter underlag för att kunna förbereda sig inför hösten.  

I detta sammanhang ställs frågan: ”Vad är argumentet mot att inte inkludera ett extremt värsta-värsta scenario, när man ska ge regionerna en chans att förbereda sig?” 

Tegnell svarar följande: ”Man måste ändå lägga sig på en nivå som man tycker är hyfsat rimlig…”

FHMs tre olika scenarier (HÄR) visade sig vara fullständigt felaktiga,, så dessa var knappast ‘hyfsat rimliga’. Att ge sjukvården tre scenarier som alla låg på en blygsam smittspridningsnivå blev istället vilseledande.

Tegnell fortsätter: ”…vi kan inte komma med scenarion som sjukvården bara säger att det där klarar vi inte av och alltså behöver vi inte förbereda oss…”

Men ALLA scenarier från FHM var helt och hållet FEL, så sjukvården hade ju INGEN nytta av dessa scenarier och kunde INTE förbereda sig inför vad som var i antågande.

Tanken med olika scenarier är att dessa skall återspegla tänkbara situationer som kan uppstå i en nära eller fjärran framtid. Det är brukligt att ett scenario är i underkant och ett annat i överkant för att förmedla en spännvidd på vad som förväntas eller inte inom respektive scenario. Dessa två syftar till att vara referenspunkter till huvudscenariot.

Problemet med FHMs tre scenarier är ju att ALLA var FELAKTIGA, då myndighetens antaganden om verkligheten INTE var realistiska.

FHM har visat sig ‘sitta långt’ ifrån verkligheten.

 

Det mest uppenbara är att FHM bortsåg från säsongsrelaterade skillnader när det gäller t ex årstid, semestrar, utomhusliv och stängda skolor, Istället trodde FHM på sina urvattnade och mestadels verkningslösa åtgärder.

Scenarier måste bygga på realistiska antaganden om verkligheten.

 

Trots att det redan i slutet av sommaren fanns tydliga tecken i södra Europa på en annalkande andra våg kom FHM med tre scenarier som INTE förankrats i denna verklighet.

FHM trodde sannolikt fortfarande på att flockimmunitet fanns i befolkningen trots att alla empiriska data visade på att den var mycket låg.

 

Under hela hösten vägrade sedan FHM att anpassa sina scenarier till den verklighet som gjorde sig alltmer påmind runt om i Europa. Sverige har nu hunnit ikapp med katastrofala smittotal som följs av allvarlig sjuklighet och död, men detta sker INTE i Danmark, Finland och Norge som ‘tog höjd’ för en kraftig andra våg och vidtog kraftfulla åtgärder.

Tegnell är definitivt INGET ‘snille’ som spekulerar.

Alldeles för mycket ‘trams’ med medias goda minne. 

Båda borde ‘veta hut’ istället.

%d bloggare gillar detta: