SVTs granskning ‘slirar på sanningen’ och skuldbelägger människor på tveksamma grunder – granskar INTE samband, utan skensamband!

SVT bygger sin granskning på skensamband, dvs det är andra samband som egentligen kan bidra till att förklara hur saker och ting egentligen hänger ihop.

 

SVT säger sig granska riskfaktorer när det gäller individers behov av slutenvård som en följd av COVID-19 (HÄR).

Granskningen bär rubriken ”Äldre svenskar med utländsk bakgrund hårdast drabbade av covid-19”. De bärande utgångspunkterna i SVTs granskning är att utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst är s k riskfaktorer.

SVTs granskning lyfter i denna granskning fram att utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst (s k socio-ekonomiska faktorer) påverkar risken för  individers behov av slutenvård på grund av COVID-19.

Vid en närmare kontroll av SVTs granskning framstår utgångspunkterna som långsökta och i allra högsta grad tveksamma.

 

Socio-ekonomiska faktorer är ett trubbigt instrument som ofta bara kan påvisa en indirekt koppling. Dessa faktorer är ofta intetsägande., då t ex utländsk bakgrund kan innebära geografisk bakgrund (nära eller mycket fjärran land) eller väsensskild kulturell bakgrund (seder och bruk).

Exempelvis, när det gäller utländsk bakgrund är kulturella faktorer ofta mer relevanta, då dessa kan beakta beteenden och situationer som kan prägla människors liv. Dessa beteenden och situationer är särskilt viktiga när det gäller COVID-19.

Socio-ekonomiska faktorer används ofta bara för att de finns (lätt)tillgängliga och INTE kräver datainsamling, men använda data som kan vilseleda och därmed spegla verkligheten på felaktigt viss är inte rätt väg att bedriva granskning.

Siffrorna som SVT hänvisar till avser samband som enbart baseras på enstaka individer per tusen. Det betyder att den absoluta lejonparten av alla med utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst är lika sällan drabbade som de med svensk bakgrund, högre lön och högre utbildning.

Siffror när det gäller behovet av slutenvård är enligt SVT ‘granskning’ följande:

 – 3 av 1.000 svenskar eller 2 av 1.000  som förvärvsarbetar jämfört med:
– 6 av 1.000 som är förtidspensionärer
– 7 av 1.000 med ekonomiskt bistånd

– 7 av 1.000 alla över 64 år jämfört med:
– 13 av 1.000 som är 65+ och utländsk bakgrund

Testas dessa siffror baserat på sina respektive proportioner i förhållande till varandra så framgår INGA signifikanta samband, dvs slumpens inverkan på den högre eller lägre förekomsten i den ena eller andra gruppen kan INTE uteslutas.

Oavsett vad siffrorna visar, så ‘stigmatiseras’ människor med utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst av SVT granskning, utan anledning.

SVT borde istället fokuserat på verkliga samband och orsaker till att behovet av slutenvård uppstår, och INTE skensamband.

Exempelvis, om någon specifik kulturell bakgrund eller andelen bekräftade fall, dvs % positiva PCR-test (HÄR och HÄR). 

%d bloggare gillar detta: