HALLENGREN: ”Strategin – vidta rätt åtgärder vid rätt tid, luta oss mot vetenskap och kunskap, skydda liv och hälsa” – En ‘pratkvarn’ präglad av ‘nonsensprat’ som borde AVGÅ för ALLAS bästa!!

Socialminister Lena Hallengren (S) intervjuades i Sveriges Radio-programmet P1 Morgon (17/12) om Coronakommissionens första delrapport (HÄR).

Hallengren radar upp floskler, men kan INTE utveckla sina svar bortom dessa floskler.

 

Hallengren får frågan om hon som ansvarig minister har övervägt att avgå på grund av misslyckandet som bl a KUNGEN gett yttryck för i en intervju (HÄR).

Givetvis INTE, då hon saknar självinsikt om betydelsen av RÄTT kompetens och RÄTT kunskap. INGEN ödmjukhet överhuvudtaget, vilket är typiskt för personer som överskattar sin egen kompetens och kunskap enligt den s k Dunning-Kruger effekten*.

1) Hallengren säger: sedan När vi talar om strategin så tycker jag att det lite för ofta låter som att det finns EN strategi och den innebar något specifikt, och det fungerade inte.”

Detta är bara ett floskelinspirerat villospår, då det är INGEN sansad person sagt eller påstått att det bara finns EN strategi. Men den svenska strategin ‘sticker ut’ på ett vis som väcker negativ uppmärksamhet internationellt.

2) Hallengren fortsätter sedan i samma andetag att häva ur sig årets floskel utan konkurrens i pandemitider som dessutom saknar evidens: ”Strategin har inneburit att vi ska vidta rätt åtgärder vid rätt tid, luta oss mot vetenskap och kunskap, vi ska skydda liv och hälsa”.

Det framstår som ett osmakligt skämt från en ryggradslös och samvetslös minister som INTE verkar förstå att nästan 8.000 människor avlidit hittills och många flera kommer att avlida de närmaste veckorna just på grund av den svenska strategin. Bara fram till årsskiftet kommer sannolikt ytterligare 1.000 människor, troligtvis fler (HÄR och HÄR).

Hallengren har ett stort ansvar för händelseutvecklingen i och med att hon som ansvarig minister INTE reagerat och agerat i tid, och fortsätter på samma sätt.

Hennes paradgren är ‘pratkvarn’ präglad av ‘nonsensprat’.

 

Det finns tre skäl, för att använda Hallengrens egna ord, till varför hon borde avgå med omedelbar verkan:

1) Hallengren har INTE bidragit till att rätt åtgärder vidtagits vid rätt tid.

2) Hallengren har INTE heller lutat sig mot vetenskap och kunskap.

3) Värst av allt, Hallengren har INTE bidragit till att skydda liv och hälsa.

 

Sammanfattning, Hallengren är ett skolexempel på FEL person på FEL plats vid FEL tidpunkt.

Hallengren saknar trovärdighet som socialminister, då hon INTE behärskar sitt ministerområde, utan saknar relevant bakgrund och utbildning (HÄR).

Tänk om finansminister Andersson INTE haft ekonomiutbildning (HÄR), utan varit ‘fackpamp’ utan avslutad utbildning som statsminister Löfven (HÄR).

Det är bara en av dessa tre statsråd som klarat av att axla sitt ministeransvar – GISSA EN GÅNG!

 

  • Dunning–Kruger-effekten är en felaktig självbild (kognitiv bias) som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens att underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra.
%d bloggare gillar detta: