SVT ‘svartmålar’ människor med invandrarbakgrund, låg inkomst och låg utbildning – ‘drar ALLA över en kam’!

SVT ‘svartmålar’ människor med invandrarbakgrund, låg inkomst och låg utbildning (HÄR).

SVT ‘hårdvinklar fakta så att ALLA ‘dras över en kam’, trots redovisade fakta enbart visar enstaka individer.

 

Socio-ekonomiska riskfaktorer lyfts fram av SVT (HÄR och HÄR) ihop med COVID-19 och individers behov av slutenvård (pga allvarlig sjuklighet), men dessa s k riskfaktorer är INTE orsaker som gör att en individ blir smittad av COVID-19 och sedermera blir allvarligt sjuk i behov av slutenvård.

RISKFAKTORER är INTE detsamma som ORSAKER.

 

Riskfaktorers påverkan på individers behov av slutenvård är ofta obefintlig. På samma vis, kriminalitet som begås av individer med utländsk bakgrund sägs ofta i media ha sitt ursprung i socio-ekonomiska faktorer, trots att en MYCKET liten del av människor med utländsk bakgrund är dömda för brott i Sverige.

Socio-ekonomiska RISKAFAKTORER är INTE orsaker till kriminalitet.

SVT använder en mycket liten del av en grupp individer för att ‘dra alla över en kam’, vilket är ‘svartmålning”.

 

Gemene man och kvinna skiljer knappast på riskfaktor och orsak. Socio-ekonomiska riskfaktorer skall därför INTE kommuniceras som om de vore orsaker när det gäller COVID-19, utan det kan finnas en ökad förekomst, men det är INTE samma sak som ORSAK.

Ålder är tveklöst en riskfaktor som också kan vara en ORSAK till allvarlig sjuklighet och individers behov av slutenvård enligt tillgängliga data redovisade i diagram nedan från FHM (HÄR). Fler sjukdomsfall finns i yngre åldersgrupper, medan det finns fler intensivvårdade och avlidna i äldre åldersgrupper.

Det är därför vilseledande att utmåla utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst som kopplat till individers behov av slutenvård. Det förekommer bara en handfull fler personer per 1.000 med utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst (HÄR).

Förutom ålder och bakomliggande hälsotillstånd (t ex sjukdomar) som är välkända riskfaktorer när det gäller COVID-19, vilka kan vara orsaker till individers behov av slutenvård.

Men det för de allra flesta  var och ens frivilliga eller ofrivilliga situationer och beteenden, (oavsett svensk eller utländsk bakgrund, inkomst och utbildning) som är orsaker till att i första skedet bli smittad. Det innebär att andra faktorer än de socio-ekonomiska spelar en större roll i slutändan.

Tre centrala orsaker som ökar risken för att bli smittad av COVID-19 och i förlängningen behov av slutenvård är:

1) Situationen som individer befinner sig i kan vara en ORSAK. Exempelvis, vissa yrken är mer utsatta än andra, då dessa innebär fler kontaktytor med andra. En annan situation är att individer på äldreboenden och inskrivna på sjukhus kan bli smittade av andra. Det som förenar båda dessa exempel är situationen som ofta kan vara ofrivillig eller påtvingad, dvs individen har INTE eller kan INTE kontrollera situationen på egen hand.

2) Individers beteenden kan vara en annan ORSAK. Det kan vara så att individer både medvetet och frivilligt beter sig på ett vis som ökar deras risk att bli smittade av COVID-19 är därmed utsätter sig för risken att bli allvarligt sjuka i behov av slutenvård i slutändan. Andra som förhåller sig till de rekommendationer som finns kan därmed undvika bli smittade i större utsträckning och därmed mindre förekomst att bli allvarligt sjuk i behov av sluten vård.

3) Smittspridningen i samhället är en tredje central ORSAK som till syvende och sist har stor påverkan på antalet individer i behov av slutenvård (se detaljer HÄR). Smittspridningen kan således samtidigt vara en riskfaktor och orsak till förekomsten av allvarlig sjuklighet i behov av slutenvård.

SUMMA SUMMARUM – en ORSAK är en RISKFAKTOR, men en RISKFAKTOR är INTE alltid en ORSAK.

 

SVT borde INTE ‘svartmåla’ och ‘dra ALLA över en kam’ baserat på enstaka individer. Att vissa grupper har en högre förekomst betyder INTE att deras behov av slutenvård kan förklaras med utgångspunkt ifrån socio-ekonomiska faktorer.

Det är istället situationer, beteenden och smittspridningen i samhället som är de egentliga orsakerna.

INTE utländsk bakgrund, låg utbildning och låg inkomst.

 

%d bloggare gillar detta: