FAKTAUPPDATERING: Andelen bekräftade fall av Covid-19 EXTREMT HÖGT och FORTSÄTTER ÖKA – INGA drastiska åtgärder vidtas!

Den senaste veckan fortsätter både antalet och andelen av bekräftade ‘coronafall’ i Sverige att vara EXTREMT HÖGT (se faktadiagram 1, 2 och 3 nedan).

Regeringen och Folkhälsomyndigheten tar INTE fram ‘storsläggan’, utan ‘pincetten’ för att få stopp på smittspridningen.

INGA drastiska åtgärder överhuvudtaget – den massiva ‘coronadöden’ kommer att fortsätta, tyvärr.

ANTALET fall har ökat från 175 per dag (V36) till 5.363 per dag (dvs 31 gånger fler V49) under den senaste 13 veckorna. HÖGSTA SIFFRAN sedan pandemins början och den innevarande veckan indikerar cirka 5.500 fall per dag.

Diagram 1:

   

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-49 (dvs 9/3-6/12).

ANDELEN bekräftade fall har således också ökat MYCKET KRAFTIGT under den senaste 11 veckorna, dvs från 1,1% till  14,4% (dvs 13,1 gånger högre). Den innevarande veckan indikerar att andelen bekräftade fall fortsätter på en MYCKET HÖG nivå.

Diagram 2:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-49 (dvs 9/3-6/12). 

Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person samma vecka) ligger kvar på hög nivå.  Antalet test i förra veckan fortsätter att ligga kvar på hög nivå.

Diagram 3:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

 

%d bloggare gillar detta: