Den ‘flacka kurvan’ är ‘fake news’ – Nästan 9 av 10 AVLIDER utan intensivvård trots LEDIG kapacitet 20% ELLER MER under hela pandemin – indikerar överdriven ‘gallring’!

Budskapet som den s k ‘flacka kurvan’ (nedan) som kommuniceras av Folkhälsomyndigheten ger sken av att det funnits ledig kapacitet under pandemin så att ALLA kan ges  avancerad sjukhusvård (t ex intensivvård).

Verkligheten är dock tvärtom.

Nästan 9 av 10 som avlider av COVID-19 har INTE fått intensivvård.

 

Under pandemins början fanns cirka 1.100 IVA-platser varav ÖVER 20% ALDRIG utnyttjades under våren. Under hösten har det funnits drygt 500 IVA-platser, varav ÖVER 20% hittills ALDRIG utnyttjats.

Under våren fanns det som mest cirka 550 COVID-19 patienter på IVA och under hösten har det funnits som mest cirka 250 COVID-19 patienter på IVA (båda exklusive andra patienter på IVA) enligt diagram nedan.

Trots att väldigt många avlidit, så har alltså INTE kapaciteten på IVA-platser utnyttjats maximalt.

Avlidna har därmed INTE räddats, utan har istället GALLRATS BORT. 

 

Syfte verkar ha varit och verkar fortfarande vara att bibehålla ledig kapacitet på IVA-platser. Varför denna lediga kapacitet på 20% ELLER MER samtidigt som väldigt många människor avlidit och fortsätter avlida?

Optimal användning av IVA-platser borde vara en självklarhet för att maximera dess utnyttjande.

Knappast etiskt och moraliskt försvarbart att 1 av 5 eller fler IVA-platser ALDRIG har utnyttjats.

Anmärkningsvärt, då Sverige har 8 gånger flera döda per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

%d bloggare gillar detta: