Efter IVO:s granskning om hur läkare ‘lekt gud’ i äldrevården: Kommer någon förlora sin legitimation? Knappast, utan kan fortsätta som om INGENTING hänt!

IVO redovisade nyligen MYCKET ALLVARLIG KRTITIK mot hur ansvariga och läkare ‘lekt gud’ inom äldrevården (HÄR).

 

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

  • Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk  under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  • Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler.

Kommer detta leda till att straffrättsligt ansvar utkrävs av ansvariga för äldreboenden? Knappast, INGEN kommer att ställas till svars.

Kommer läkare förlora sin legitimation?  Troligtvis INTE, utan ALLA kan nog fortsätta ‘leka gud’ som om INGENTING hänt.

En skymf mot de som avlidit i så fall!

%d bloggare gillar detta: