Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

Men åtgärden minskar smittspridningen, vilket borde vara prioriterat för att minimera sjuklighet och död i befolkningen.

 

FHM struntar fullständigt i den effektiva s k Swiss Cheese-modellen (HÄR) som länderna i Asien och Australien tillämpat effektivt.

Sunt förnuft som FHM saknar, tyvärr.

 

FHM skriver: ”Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet.”

Först nu fattar FHM betydelsen av lugn och arbetsro i skolan.

Sedan kommer den sedvanliga undanflykten, bortförklaringen och fokusförflyttningen.

 

Myndigheten tvingas ‘backa’ och anpassa sig till människors verklighet, inte deras ‘skrivbordsverklighet: ”Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.”

FHM ‘sitter’ långt ifrån människors verklighet.

Myndighetens verklighetsfrånvända förhållningssätt skapar otrygghet och obehag ute i samhället.

FHM är mästare på undanflykter, bortförklaringar och fokusförflyttningar.