Generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell – båda ‘domare’ och ‘bödlar’ som träffsäkert ‘skickat människor ‘i döden’.

Generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell är nog nöjda med vad de uppnått under 2020 på årets sista dag.

Deras ‘dödliga’ bedrift saknar motstycke i modern tid.

Carlson och Tegnell kommer tveklöst att bli ihågkomna.

 

Fortsätt läsa Generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell – båda ‘domare’ och ‘bödlar’ som träffsäkert ‘skickat människor ‘i döden’.

HÖR OCH HÄPNA: Smittspridningen i kollektivtrafiken sker mellan 7-9 och 16-18 på vardagar, men i köpcentrum HELA dagen och ALLA dagar i veckan!

Det tog över 10 månader (se beslut nedan) innan Folkhälsomyndigheten ‘under galgen’ fick ‘tummen ur’ när det gäller användningen av munskydd.

 

Trots all avsaknad av logik och sunt förnuft, så har trängsel i kollektivtrafiken INTE bidragit till smittspridning enligt myndigheten, men samma trängsel  eller mindre trängsel i butiker och köpcentrum har däremot bidragit till smittspridning.

Smittspridningen sker i kollektivtrafiken bara mellan 7-9 och 16-18 på vardagar – INGET SKÄMT!

Fortsätt läsa HÖR OCH HÄPNA: Smittspridningen i kollektivtrafiken sker mellan 7-9 och 16-18 på vardagar, men i köpcentrum HELA dagen och ALLA dagar i veckan!

Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 3: Frågan är felställd – en jämförelse av siffror för att ‘få’ perspektiv

I två  tidigare inlägg (HÄR och HÄR) kommenterades om åtgärderna som vidtas kring COVID-19 är proportionerliga eller inte. I grund och botten handlar det om etiska och moraliska ställningstaganden, vilka i förlängningen handlar människosyn och medmänsklighet.

Till syvende och sist, om åtgärder är proportionerliga eller inte avgörs av jämförelser som dessa baseras på (t ex siffror). I detta inlägg görs därför några jämförelser i syfte att få perspektiv på 8.500 avlidna av COVID-19 i Sverige till dags dato (29/12 – HÄR).

Fortsätt läsa Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 3: Frågan är felställd – en jämförelse av siffror för att ‘få’ perspektiv

Löfven är ju för guds skull ‘en dum jävel i kvadrat’ – INGEN ‘hejd’ på karln!

Vad var det jag skrev om statsminister Löfven  i morse (HÄR):

‘En dum djävel’.

 

Men efter dagens nyhetsrapportering om hans shoppande  på ett köpcentrum (HÄR), så var det en underskattning av karlns utomordentligt urusla omdöme som statsminister:

Löfven är ju för guds skull ‘en dum jävel i kvadrat’.

 

Fortsätt läsa Löfven är ju för guds skull ‘en dum jävel i kvadrat’ – INGEN ‘hejd’ på karln!

Löfven är bevisligen INGEN ‘djävulens advokat’, utan bara en ‘dum jävel’ – inkompetent, okunnig och oansvarig!

Statsminister Löfven upprepar gång på gång samma sak när det gäller regeringens och Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin, nämligen (i) ALDRIG regeringens FEL, och (ii) INGEN löpande utvärdering.

Löfven är en ‘dum jävel’ som hela tiden hävdar att han och hans regering INTE gjort FEL.

Löfven är dessutom en ‘dum jävel’ när han hela tiden vägrar inse hur viktigt det är att saker och ting utvärderas löpande.

 

Fortsätt läsa Löfven är bevisligen INGEN ‘djävulens advokat’, utan bara en ‘dum jävel’ – inkompetent, okunnig och oansvarig!

Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 2: Frågan är felställd – handlar om människosyn och medmänsklighet!

I ett tidigare inlägg (HÄR) kommenterades om åtgärderna som vidtas kring COVID-19 är oproportionerliga eller inte.

Temat är relevant, då alternativet att INTE reagera och agera när det gäller COVID-19 har visat sig orsaka ofantligt mänskligt lidande och död om INTE åtgärder är lämpliga, tillräckliga och INTE vidtas i tid.

Sverige ‘slår sig’ ständigt och jämt ‘för bröstet’ när det gäller ‘exemplarisk’ människosyn och ‘storartad’ medmänsklighet.

 

En överlägsen och egotrippad attityd förmedlas i förhållande till andra länder. Den ‘humanitära stormakten’ är ett epitet som ofta sprids i medialandskapet.

Pandemins härjningar har dock synliggjort en falsk fasad när det gäller den s k ‘Sverigebilden’ av föredömlig människosyn och allomfattande medmänsklighet.

Äldre, sjuka och andra riskgrupper har åsidosatts under pandemin trots STORA ORD om att dessa vara prioriterade att skydda, men INGENTING gjordes i tid eller i tillräcklig omfattning för att skydda dessa människor.

 Sveriges åtgärder har varit oproportionerliga, men INTE överdrivna utan underdrivna.

Dvs olämpliga, otillräckliga och vidtagna försent.

Sveriges ‘coronasiffror’ är dessutom oproportionerliga i jämförelse med grannländerna.

 

Varför jämförs INTE dödstalen TILL DAGS DATO på grund av  COVID-19 i Sverige med motsvarande siffror när det gäller t ex Danmark, Finland och Norge (HÄR)?

Varför jämförs INTE talen för smittspridning, slutenvård och intensivvård TILL DAGS DATO0 med grannländerna?

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘skyr med alla medel’ dessa jämförelser, då Sveriges siffror har varit oproportionellt katastrofala i jämförelse med Danmark, Finland och Norge sedan pandemins början.

Sverige är på väg mot 9.000 avlidna före årsskiftet (dvs inklusive eftersläpning i rapporteringen av avlidna).

Dessutom, 10.000 avlidna inom en INTE allt för avlägsen framtid, dvs nästa månad.

 

Det finns en anledning till varför land efter land tagit etiskt och moraliskt ansvar för sina befolkningar. Länder har försökt skydda äldre, sjuka och riskgrupper efter bästa förmåga.

I Sverige är den rådande synen att allvarlig sjuklighet ‘bara’ drabbar äldre.

Sveriges hantering präglas därav bedrövlig människosyn och obefintlig medmänsklighet.

När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 2: En visuell ‘lathund’ för att ‘lägga pussel’ med verkligheten

I ett tidigare inlägg (HÄR) eftersträvades förenkling av verkligheten baserat på den ‘magiska’ siffran 2,2.

Den ‘magiska’ siffran kan påvisa sammanhang och ge struktur åt hur antalet intensivvårdade förutser antal avlidna i slutändan.

 

Den ‘magiska’ siffran 2,2 visade sig vara giltig och tillförlitlig trots baserad på  enkel ‘överslagsräkning’ bestående av totalsummorna intensivvårdade och avlidna (HÄR).

Samma ‘magiska’ siffra 2,2 visade sig gälla väldigt väl när överslagsberäkningarna bröts ner per vecka (HÄR).

I detta inlägg ställs antal intensivvårdade och antal avlidna mot varandra i syfte att verifiera deras samband och relationen dem emellan.

Fortsätt läsa När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 2: En visuell ‘lathund’ för att ‘lägga pussel’ med verkligheten

LÄSVÄRD NOTIS från SVT om Kinas hantering av COVID-19 – Sveriges hantering är 100% ‘raka motsatsen’, dvs ‘mardrömsscenario’ istället för ‘drömscenario’!

Ett drömscenario att vara äldre, sjuk eller tillhöra en riskgrupp.

SVT skriver om Kinas hantering av COVID-19 (notis postad kl 11:19 – HÄR).

Ett annat exempel på Kinas hantering av COVID-19 finns HÄR.

 

Fortsätt läsa LÄSVÄRD NOTIS från SVT om Kinas hantering av COVID-19 – Sveriges hantering är 100% ‘raka motsatsen’, dvs ‘mardrömsscenario’ istället för ‘drömscenario’!

Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 1: Frågan är felställd – jämför INTE äpplen och päron!

Det förs ibland fram synpunkter i samhällsdebatten om INTE åtgärderna när det gäller hanteringen av COVID-19 som ofta vidtas i många länder är oproportionerliga. Ofta jämförs pandemin med turberkolos, folksjukdomar e dyl, men alla dessa jämförelser haltar betänkligt.

Vissa tycker uppenbarligen det är ett värdigt alternativ att INTE minimera mänskligt lidande och död kring COVID-19.

Det innebär ett etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) ställningstagande – ett sluttande plan där dagens civiliserade samhällen till sist slutar existera.

Enbart ‘survival of the fittest’!

Fortsätt läsa Är åtgärderna kring COVID-19 oproportionerliga? DEL 1: Frågan är felställd – jämför INTE äpplen och päron!

När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 1: En ‘lathund’ för ‘överslagsräkning’ som ger struktur åt ‘virrvarret’ av siffror!

Ett ‘virrvarr’ av siffror kring COVID-19 sköljer över oss dagligen

Detta ‘virrvarr’ av siffror kan verka osammanhängande och sakna struktur.

Men sunt förnuft indikerar tvärtom sammanhang och struktur.

 

Under jul- och nyårshelgerna kanske det finns tid till eftertanke hos var och en. En fundering som kan infinna sig är när den förskräckliga ‘coronadöden’ skall sluta härja i Sverige.

Det korta och enkla svaret stavas:

N-O-L-L  S-M-I-T-T-S-P-R-I-D-N-I-N-G

 

Men givetvis är det lite mer komplicerat än så, men samtidigt INTE. Ibland kan pusselbitar (dvs siffror) i verkligheten påvisa sammanhang och ge struktur åt hur saker och ting hänger ihop på ett enkelt vis.

Fortsätt läsa När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 1: En ‘lathund’ för ‘överslagsräkning’ som ger struktur åt ‘virrvarret’ av siffror!