KOM IHÅG: Den svenska coronastrategin har ALDRIG ‘hyllats’ utomlands, när regeringens och Folkhälsomyndighetens bortförklaringar ‘står som spön i backen’ – ett misslyckande är ett misslyckande!

Svensk media vilseleder allmänheten när det gäller hur illa regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi för pandemiarbetet genomförts och den negativa stämpel Sverige fått internationellt genom denna.

Svensk media har emellanåt basunerat ut att strategin ‘lovordades’ och t o m ‘hyllades’ utomlands, vilket INTE är sant!

Det finns INGEN regering och land som yppat detta.

Fortsätt läsa “KOM IHÅG: Den svenska coronastrategin har ALDRIG ‘hyllats’ utomlands, när regeringens och Folkhälsomyndighetens bortförklaringar ‘står som spön i backen’ – ett misslyckande är ett misslyckande!”

Media ‘tiger som muren’ om regeringens och Folkhälsomyndighetens etiska och moraliska förfall – INGA kritiska frågor, INGEN granskning!

I början av pandemin stod valet av begränsningar och åtgärder mellan ‘pest och kolera’. Flertalet länder i världen valde ‘ta det säkra före det osäkra’.

Sverige valde att ‘chansa’ på att sprida coronaviruset i befolkningen (s k flockimmunitet).

 

Detta trots varningar om allvarlig sjuklighet och massdöd följde i dess spår för att rädda ekonomin, istället för att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen trots strategin för pandemiarbetet har dessa som fastställda mål (HÄR).

Med facit i hand har regeringens och Folkhälsomyndighetens vägval visat sig vara en katastrof i mänskligt lidande och förlorade människoliv.

 

Fortsätt läsa “Media ‘tiger som muren’ om regeringens och Folkhälsomyndighetens etiska och moraliska förfall – INGA kritiska frågor, INGEN granskning!”

Sveriges dödstal den SENASTE VECKAN är ånyo MYCKET HÖGA: 10 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

Sveriges dödstal har ökat 8 gånger på bara tre veckor, dvs från 30 ‘coronadöda’ per vecka till 242.

Den högsta veckosiffran på 24 veckor (dvs sedan i slutet av maj).

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 15-22/11) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 47 i diagram 3 och 4 nedan):

 

– DANMARK: 

Totalt – 10,1x (dvs x gånger högre)
Per capita – 5,8x

– FINLAND:

Totalt – 40,3x
Per capita – 21,8x

– NORGE:

Totalt – 26,9x

Per capita – 14,2x

Fortsätt läsa “Sveriges dödstal den SENASTE VECKAN är ånyo MYCKET HÖGA: 10 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!”

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’ – Kristersson, Åkesson och Busch likaså, liksom Lööf, Sabuni och Dadgostar!

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’.

 

OECDs senaste rapport (HÄR) redovisar fakta kring medlemsländernas hantering av Covid-19 (läsvänlig sammanfattning med huvudpunkter finns HÄR). Sverige var sämst när det gäller att skriva ut patienter från  IVA, hålla ner R-talet (dvs hur många som smittas av en person) och isolering (dvs rörlighet).

Knappast en överraskning att Sveriges hantering framstår som urusel.

Fortsätt läsa “Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’ – Kristersson, Åkesson och Busch likaså, liksom Lööf, Sabuni och Dadgostar!”

Tänk om Trump vinner i slutändan – ett skrämmande scenario bortom Trump!

Konspirationsteori eller valfusk?

 

Det ser ut som president Trumps möjligheter att vinna valet i slutändan är obefintliga, men anklagelser om valfusk borde ALLTID tas på allvar och utredas av oberoende granskare.

Hittills verkar det bara skett s k granskningar av involverade personer och politiserade domstolsutslag, vilket inte minskar den utbredda misstänksamhet som finns hos Trumps anhängare.

Det görs s k manuella omräkningar, men dessa upptäcker INTE om det saknas valsedlar eller valsedlar som tillkommit i efterhand. Det är hela systemet som borde granskas, då anklagelserna handlar om hur röstning gått till, förvaring av röstsedlar, röstmaskiner och programvaror för rösträkning m m.

Fortsätt läsa “Tänk om Trump vinner i slutändan – ett skrämmande scenario bortom Trump!”