Läkare utan läkaretik som ‘snuttifierar’ coronadöden: Äldre INTE ‘värda ett piss’, utan palliativ vård till äldre som är sjuka – Empatilösheten och cynismen visar sitt fula tryne!

Hur många läkare finns därute med denna människosyn?

 

Det kan vara värt att hålla i minnet Läkarförbundets etiska regler (HÄR), när resten av texten läses nedan, men som en läkare verkar ta lätt på, tyvärr.

En läkare verka driva en tes som bryter mot god läkaretik (HÄR och HÄR).

 

Läkaren säger kallsinnigt: ”Omkring 85 procent av dem som avlidit i Sverige har också haft någon annan sjukdom, och flera av dem som dog i våras skulle förmodligen ha dött senare i år…” Han kan omöjligen veta detta, så det är ‘ren och skär’ spekulation. Denna bedömning är till och med svår att göra på individnivå, så att dra alla gamla som är sjuka ‘över en kant’ är anmärkningsvärt.

Läkarens tes innebär etiskt och moraliskt tvivelaktiga vägval och beslut som påverkar individer av ‘kött och blod’.

Läkaren ser siffror, INTE människorna bakom siffrorna.

 

Det som är fakta är att alldeles för många äldre avlidit i förtid. Hans slutsats är således att om man är äldre och dessutom sjuk, så är man mindre värd och kan lika gärna dö i förtid.

Hårresande resonemang!

 

Läkaren resonemang fortsätter: ”Jämför med vad som skulle kunna hända om vi får en ökad dödlighet bland yngre genom fler hjärtinfarkter, för sent diagnosticerade cancerfall eller ökad mängd depression som kan sluta i självmord”. Fakta gäller, INTE personliga spekulationer och gissningar. Läkaren verkar mena på fullt allvar att samhället borde låta äldre som är sjuka dö, stället för att försöka rädda deras liv. 

Palliativ vård verkar gälla om man är äldre och sjuk.

Empatilösheten och cynismen visar sitt fula tryne.

Läkaren skriver: ”Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande”. Döden är de facto oåterkallelig och de faktum att det finns ett mörkertal (HÄR) kring antalet döda  borde tvärtom öka fixeringen. Dessutom, IVO förde nyligen fram mycket allvarlig kritik (HÄR) beträffande äldrevården under pandemin, vilket också borde öka fixeringen på de som avlidit.

Läkaren ‘snuttifierar’ coronadöden.

 

Läkaren säger: ”…dödligheten mellan juli och oktober var lägre än den var i snitt under åren 2015–2019”Över- och underdödlighet’ visar INTE omfattningen av dödligheten som en följd av Covid-19, då faktiskt antal döda ‘av’ och ‘med’ COVID-19 osynliggörs (HÄR). Ett sätt att dölja de verkliga siffrorna, s k fokusförflyttning.

Kanske INTE så konstigt att de värsta farhågor besannats när det gäller att äldre INTE fått adekvat vård eller BARA fått palliativ vård.

 

Läkarens resonemang kring ‘biologisk ålder’ och ‘förväntad återstående livslängd’ (HÄR) är meningsfullt om sjukvårdskapacitet utnyttjats till 100%, men detta har INTE skett ännu i Sverige under pandemin (dvs prioritering mellan patienter påtvingas), utan enligt Socialstyrelsen har ledig kapacitet INTE understigit 20% när det gäller t ex IVA (HÄR).

Det innebär att äldre och sjuka som nekats avancerad sjukhusvård (t ex slutenvård och IVA) kan ha lett till förtidig död.

 

Vem vill ha läkaretik som denna i tider av Covid-19 om man är äldre och har en bakomliggande sjukdomsbild?

Äldre verkar INTE ‘värda ett piss’ i läkarens ögon.

 

Läkaren säger också: ”Runt 1,5 miljoner människor dör av tuberkulos varje år men det är ingen som stänger ner världen för det.” Det finns en anledning till att världen INTE stänger ner på grund av tuberkulos, då detta är en sjukdom som INTE drabbar hela världen (dvs är INTE en pandemi). Covid-19 kan drabba vem som helst, var som helst, rik som fattig, ung som gammal i hela världen.

Läkaren säger: ”Jag tycker också att man har blåst upp det här räknandet av antalet dödsfall alldeles för mycket, framförallt i media”. Snart 7.000 tusen döda är uppenbarligen INTE tillräckligt för att betona hur illa Sverige drabbats av hanteringen kring Covid-19. Sverige är ett av de värst drabbade länderna i världen.

Det är INTE enbart antalet som avlidit till dags dato som är viktigt att beakta, utan hur många fler hade avlidit om INTE kraftfulla åtgärder vidtagits.

 

Läkaren säger dessutom: ”Och att jämföra döda med Norge och Finland som vi håller på med och få skuldkänslor är bara vilseledande och gör inte att vi tänker mer brett.” Det är tvärtom. Om vi INTE jämför Sveriges hantering med jämförbara länder så tänker man INTE brett.

Jämförs Sverige med Danmark, Finland och Norge så framträder en bild där åtminstone 4-5.000 människoliv gott till spillo i Sverige helt och hållet i onödan (HÄR).

Det är ju just detta som både regeringen och Folkhälsomyndigheten INTE vill att skall ske, eftersom Danmark, Finland och Norge har hanterat Covid-19 betydligt bättre baserat på samhällspolitiskt ansvar av regeringen och INTE enbart fokus på folkhälsa.

Regeringen har det samhällspolitiska ansvaret, men valt ‘skjuta över’ detta ansvar på Folkhälsomyndigheten som ‘famlat i mörker’ sedan pandemins början.

 

 

%d bloggare gillar detta: