FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen är MYCKET HÖG, men regeringen och Folkhälsomyndigheten vägrar rekommendera mun- och andningsskydd i kollektivtrafiken!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bidrar till HÖGRE smittspridning, då mun- och andningsskydd INTE rekommenderas i kollektivtrafiken

Det innebär ÖKAD allvarlig sjuklighet och död i slutändan.

Det första diagrammet visar antalet bekräftade ‘coronafall’ i genomsnitt per dag under tidsperioden vecka 11-47 (dvs 9/3-22/11). ANTALET fall har ökat från 175 per dag (V36) till 4.425 per dag (dvs 25 gånger fler V47) under den senaste 11 veckorna. Näst HÖGSTA SIFFRAN sedan pandemins början och den innevarande veckan indikerar över 4.500-5.000 fall per dag.

Diagram 1:

  

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-47 (dvs 9/3-22/11). ANDELEN bekräftade fall har således också ökat MYCKET KRAFTIGT under den senaste 11 veckorna, dvs från 1,1% till  11.9% (dvs 10,8 gånger högre). Den innevarande veckan indikerar att andelen bekräftade fall fortsätter på en hög nivå.

Diagram 2:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-47 (dvs 9/3-22/11). Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person samma vecka) ligger kvar på hög nivå.  Förra veckan genomfördes det högsta antalet test sedan testningen påbörjades.

Diagram 3:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

 

%d bloggare gillar detta: