Media ‘tiger som muren’ om regeringens och Folkhälsomyndighetens etiska och moraliska förfall – INGA kritiska frågor, INGEN granskning!

I början av pandemin stod valet av begränsningar och åtgärder mellan ‘pest och kolera’. Flertalet länder i världen valde ‘ta det säkra före det osäkra’.

Sverige valde att ‘chansa’ på att sprida coronaviruset i befolkningen (s k flockimmunitet).

 

Detta trots varningar om allvarlig sjuklighet och massdöd följde i dess spår för att rädda ekonomin, istället för att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen trots strategin för pandemiarbetet har dessa som fastställda mål (HÄR).

Med facit i hand har regeringens och Folkhälsomyndighetens vägval visat sig vara en katastrof i mänskligt lidande och förlorade människoliv.

 

Det har också visat sig att Sverige INTE klarat sig generellt bättre än Danmark och Finland (HÄR) samt Norge (HÄR), utan sämre. ‘Chansningen’ utan stöd i vetenskapen har hittills orsakat stort mänskligt lidande och massdöd i befolkningen.

Det borde vara etiskt och moraliskt förkastligt för regeringen och Folkhälsomyndigheten att agera på detta vis.

 

Uppenbarligen är Sverige INTE längre ett föregångsland längre när det gäller etik (dvs hur man bör tänka) och moral (dvs hur man egentligen handlar).

Floskeln ‘allas lika värde’ klingar falskt.

Bryter mot FNs ‘allas lika värdighet’!

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har istället anammat ett oetiskt och omoraliskt vägval när det gäller mänskligt lidande och död i befolkningen. Människor offras medvetet trots att WHO påpekat att Sveriges vägval INTE är ett alternativ.

Ett etiskt och moraliskt förfall som media borde uppmärksamma, men som istället ‘tiger som muren’.

INGA kritiska frågor, INGEN granskning!

%d bloggare gillar detta: