Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’ – Kristersson, Åkesson och Busch likaså, liksom Lööf, Sabuni och Dadgostar!

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’.

 

OECDs senaste rapport (HÄR) redovisar fakta kring medlemsländernas hantering av Covid-19 (läsvänlig sammanfattning med huvudpunkter finns HÄR). Sverige var sämst när det gäller att skriva ut patienter från  IVA, hålla ner R-talet (dvs hur många som smittas av en person) och isolering (dvs rörlighet).

Knappast en överraskning att Sveriges hantering framstår som urusel.

Sverige valde medvetet att INTE stänga ner delar av samhället, vilket fick allvarliga följder på allvarlig sjuklighet och död.

Sverige reagerade och agerade dessutom för lite och försent.

 

Utöver dessa anledningar finns det andra orsaker till varför Sveriges s k coronastrategi misslyckades (HÄR).

Utöver de områden där Sverige tillhör ‘värstingarna’ i OECDs rapport så är Sveriges dödstal skyhöga jämfört med Danmark, Finland och Norge. Diagrammet nedan visar utvecklingen under våren, sommaren och hösten.

Sveriges skyhöga dödstal under våren borde föranlett regeringen och Folkhälsomyndigheten att dra lärdom, men det är uppenbart att statsminister Löfven, socialminister Hallengren, generaldirektör Carlsson och statsepidemiolog Tegnell INTE dragit några lärdomar överhuvudtaget när det gäller Sveriges dåvarande hantering av Covid-19.

Under sommaren låg Sveriges konstant på högre dödstal jämfört med grannländerna tillsammans. Mönstret med skyhöga dödstal jämfört med grannländerna upprepar sig ånyo under hösten (se RÖDA pilar i diagram ovan)

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell har således ‘mer blod på sina händer’.

Den urusla hanteringen av Covid-19 fortsätter.

 

Diagrammet ovan illustrerar med all tydlighet den svenska dödsstrategin. Sveriges dödstal har sedan början av pandemin legat högre och mestadels MYCKET HÖGRE eller SKYHÖGT över grannländernas dödstal tillsammans per capita under snart 9 månader (dvs vecka 11-47).

De tre senaste veckorna visar med all tydlighet resultatet av regeringens och Folkhälsomyndighetens senfärdighet, flathet och feghet att reagera och agera i tid. Istället ‘blundar’ de för händelseutvecklingen igen.

Hur mycket ‘blod krävs på deras händer’ innan de andra riksdagspartierna reagerar och agerar? Att tiga är att samtycka!

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell är en kvartett odugliga och oansvariga makthavare som borde sparkats med omedelbar verkan för länge sedan.

Men Kristersson, Åkesson och Busch reagerar och agerar INTE, så de har därmed också ‘blod på sina händer’.

Tystnaden från Lööf, Sabuni och Dadgostar innebär också de har ‘blod på sina händer’.

 

%d bloggare gillar detta: