FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen härjar på både HÖG NIVÅ och BRED FRONT – Regeringen och FHM har fortfarande INTE fattat ett ¨skvatt’!

– 1 av 100 testade var positiva för 10 veckor sedan (V37), dvs 1,2x fler fall.

– 1 av 67 testade var positiva för 9 veckor sedan V38), dvs 1,4x fler fall.

– 1 av 44 testade var positiva för 8 veckor sedan (V39), dvs 2,4x fler fall.

– 1 av 35 testade var positiva för 7 veckor sedan (V40), dvs 3,0x fler fall.

– 1 av 32 testade var positiva för 6 veckor sedan (V41), dvs 3,5x fler fall.

– 1 av 25 testade var positiva för 5 veckor sedan (V42), dvs 4,7x fler fall.

– 1 av 18 testade var positiva för 4 veckor sedan (V43), dvs 7,5x fler.

– 1 av 10 testade var positiva för 3 veckor sedan (V44), dvs 15x fler.

– 1 av 9 testade var positiva för 2 veckor sedan (V45), dvs 18x fler.

– 1 av 8 testade var positiva i förra veckan (V46), dvs 25x fler fall jämfört med vecka 36.

Den innevarande veckan (V46 – dvs 16-22/11) fortsätter antalet och andelen positiva fall att vara hög – kanske 1 av 7 testade och kanske upp till 30 gånger fler fall per dag JÄMFÖRT MED VECKA 36.

Trenden har varit alltså uppåtgående i 10 veckor och innevarande vecka fortsätter på samma spår.

Diagram 1, 2 och 3 nedan redovisar FAKTA kring utvecklingen för Sveriges smittotal sedan pandemins början.

 

Det första diagrammet visar antalet bekräftade ‘coronafall’ i genomsnitt per dag under tidsperioden vecka 11-46 (dvs 9/3-15/11). ANTALET fall har ökat från 175 per dag (V36) till 4.413 per dag (dvs 25 gånger fler V46) under den senaste 10 veckorna. Överlägset HÖGSTA SIFFRAN sedan pandemins början och den innevarande veckan indikerar över 4.500-5.000 fall per dag.

Diagram 1:

 

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-46 (dvs 9/3-15/11). ANDELEN bekräftade fall har således också ökat MYCKET KRAFTIGT under den senaste 10 veckorna, dvs från 1,1% till  12.9% (dvs 11,7 gånger högre). Den innevarande veckan indikerar att andelen bekräftade fall är över 12 gånger fler, dvs fortsatt ökning.

Diagram 2:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-46 (dvs 9/3-15/11). Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person samma vecka) ligger kvar på hög nivå.  Förra veckan genomfördes det högsta antalet test sedan testningen påbörjades.

Diagram 3:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

 

%d bloggare gillar detta: