DÅ: INGEN ‘apade efter’ Sverige – NU: Sverige ‘apar efter’ ANDRA – Sveriges coronastrategi var ALDRIG en ‘förebild’ UTAN ett ‘avskräckande exempel’!

Det är ‘dödstyst’ i media om att regeringen och Folkhälsomyndigheten numera ‘apar efter’ andra länders åtgärder mot Covid-19.

 

Det sker dock ‘halvdant’, utan att regeringen bekymrat sig för att skapa lagliga möjligheter att agera kraftfullt trots att pandemin pågått i nio månader.

Det är i linje med regeringens ständiga flathet, senfärdighet och feghet att agera, utan istället ‘gömma’ sig bakom myndigheter.

 

Det är alltså ‘dödstyst i media om att regeringen och Folkhälsomyndigheten  i tysthet övergett ‘dödsstrategin‘ som utan vetenskapligt grund tillämpades i våras. Den dödade INTE virus, utan människor.

DÅ infördes FÅ begränsningar och åtgärder, men FÖRSENT.

NU införs FLER begränsningar och åtgärder men FÖRSENT IGEN.

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘velar’ fram och tillbaks, då de INTE är tillräckligt kunniga och kompetenta att hantera pandemins verkningar i befolkningen och på samhället.

Det kom populistiska lättnader under hösten, t ex besöksförbud på äldreboenden togs bort och att publikbegränsningen höjdes, trots att smittspridningen redan börjat skena. Kort tid därefter tvingades regeringen och Folkhälsomyndigheten göra tvärtom.

På sistone ‘efterapar’ regeringen och Folkhälsomyndigheten grannländernas åtgärder, dvs det är INGEN som agerat eller agerar som Sverige gjorde i våras (INTE ens Sverige gör det längre!), som lämnat en sjuklig och dödlig eftersmak av maktfullkomlighet. 

Regeringens och Folkhälsomyndighetens ‘dödsstrategi’ var ALDRIG en ‘förebild’, utan ett ‘avskräckande exempel’.

%d bloggare gillar detta: