VAKNA och ÖPPNA ÖGONEN: Regeringens och Folkhälsomyndighetens DÖDSTRATEGI pekar ånyo KÄPPRÄTT ÅT HELVETE!

Sveriges dödstal har nästan femdubblats på bara två veckor och toppen är knappast nådd.

 

Den kritiska frågan är vad regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtar för åtgärder i syfte att få kontroll på den allvarliga händelseutvecklingen.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten förbjuder t ex alkoholförsäljning på kvällen, men INGA kraftfulla åtgärder när det gäller trängsel i kollektivtrafik och  offentliga inomhusmiljöer.

INTE ett ord om användningen av mun- och andningsskydd.  

Regeringen och Folkhälsomyndigheten fortsätter att ‘sila mygg och sväljer kameler’.

DU borde INTE vara förvånad eller överraskad.

Tecknen på FARA Å FÄRDE har funnits i över två månader.

 

Blunda är meningslöst. Se dig omkring.

Vem tar det som sker på dödligt allvar?

INTE tillräckligt många, men det är INTE heller förvånande eller överraskande då varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten verkar ta det på dödligt allvar.

Varför skall DU ta det på dödligt allvar?

Regeringens eller Folkhälsomyndighetens senfärdighet, flathet och oansvarighet borde vara straffbart, men ICKE SA NICKE. Många människor blir allvarligt sjuka och alldeles för många avlider.

Sveriges dödsstrategi gör själ för namnet ånyo jämfört med Danmark, Finland och Norge – se diagram nedan (RÖD PIL).

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR)

Dödsstrategin dödar människor, INTE virus.

 

Den kritiska frågan är hur illa dödstrategin kommer att fortsätta drabba befolkningen. Folkhälsomyndighetens scenarier har ALLA visat sig vara KÄPPRÄTT ÅT HELEVETE.

En annan kritisk fråga är hur länge dödsstrategin kommer att peka KÄPPRÄTT ÅT HELVETE. Det finns en uppenbar risk att befolkningen kan drabbas illa och att det kommer att på länge, alltför länge.

JUST NU pekar ALLA siffror KÄPPRÄTT ÅT HELVETE.

Smittotal, allvarlig sjuklighet och dödstal skenar i Sverige, men INTE i grannländerna. 

Uppföljning kommer om en vecka…

%d bloggare gillar detta: