FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen är MYCKET HÖG, men regeringen och FHM fortsätter präglas av senfärdighet, flathet och feghet!

– 1 av 100 testade var positiva för 9 veckor sedan (V37), dvs 1,2x fler fall.

– 1 av 67 testade var positiva för 8 veckor sedan V38), dvs 1,4x fler fall.

– 1 av 44 testade var positiva för 7 veckor sedan (V39), dvs 2,4x fler fall.

– 1 av 35 testade var positiva för 6 veckor sedan (V40), dvs 3,0x fler fall.

– 1 av 32 testade var positiva för 5 veckor sedan (V41), dvs 3,5x fler fall.

– 1 av 25 testade var positiva för 4 veckor sedan (V42), dvs 4,7x fler fall.

– 1 av 18 testade var positiva för 3 veckor sedan (V43), dvs 7,5x fler.

– 1 av 10 testade var positiva för 2 veckor sedan (V44), dvs 15x fler.

– 1 av 9 testade var positiva förra veckan (V45), dvs 18x fler fall jämfört med vecka 36.

Den innevarande veckan (V45 – dvs 9-15/11) fortsätter antalet och andelen positiva fall att öka ånyo – kanske 1 av 5 testade eller kanske upp till 20-25 gånger fler fall per dag JÄMFÖRT MED VECKA 36.

Regeringen och FHM fortsätter reagera och agera i efterhand, istället för att ligga ett steg före händelseutvecklingen.

Diagram 1, 2 och 3 nedan redovisar FAKTA kring utvecklingen för Sveriges smittotal sedan pandemins början.

KOM IHÅG att det är över tid som trender kan urskiljas och påvisa en utveckling som antingen är uppåt- eller nedåtgående.

Trenden har varit uppåtgående i 9 veckor och innevarande vecka fortsätter på samma spår.

Men regeringen och FHM präglas fortfarande av senfärdighet, flathet och feghet.

 

Det första diagrammet visar antalet bekräftade ‘coronafall’ i genomsnitt per dag under tidsperioden vecka 11-45 (dvs 9/3-8/11). ANTALET fall har ökat från 175 per dag (V36) till 3.158 per dag (dvs 18 gånger fler V45) under den senaste 9 veckorna. HÖGSTA SIFFRAN sedan pandemins början och den innevarande veckan indikerar över 4.500-5.000 fall per dag, dvs skrämmande utveckling.

Diagram 1:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-45 (dvs 9/3-8/11). ANDELEN bekräftade fall har således också ökat MYCKET KRAFTIGT under den senaste 8 veckorna, dvs från 1,1% till  10,7% (dvs 9,7 gånger högre). Den innevarande veckan indikerar att andelen bekräftade fall är över 10 gånger fler.

Diagram 2:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-45 (dvs 9/3-8/11). Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person samma vecka) ligger kvar på hög nivå. Förra veckan genomfördes det högsta antalet test sedan testningen påbörjades.

Diagram 3:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

%d bloggare gillar detta: