VECKOUPPDATERING: Sveriges dödstal PER CAPITA skenar ånyo jämfört med Danmark (2,4x), Finland (11x) och Norge (15x) TILLSAMMANS (5x) – DÖDSTRATEGIN fortsätter skörda offer!

Sveriges dödstal har nästan tredubblats på bara en vecka.

Samtidigt ligger Danmark, Finland och Norge kvar på samma dödstal.

 

Just nu så pekar alla siffror kraftigt uppåt i Sverige. Beaktande av de nyligen införda råden som INTE fanns under våren, så ser situationen ut att vara mycket värre än vad regering och myndigheter vill erkänna officiellt. 

Nu skall t o m de myndighetsgemensamma presskonferenserna ske digitalt, vilket talar för sig själv. Åtgärder kommer i efterhand och mönstret från i våras verkar upprepas med senfärdighet och ovilja att reagera och agera i tid.

Sverige börjar närma sig en punkt i smittspridningen där massdöd kan upprepas, om än på lägre nivå jämfört med i våras.

Föregående vecka 45 (dvs 26/10-1/11) var Sveriges antal döda i Covid-19 mer än FEM gånger så många per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS (se även utvecklingen över tid från vecka 11 till vecka 45 i diagram 1 och 2 nedan). Den senaste veckan ser det ut sår här i korta ordalag:

 

Sverige har ånyo SKYHÖGA DÖDSTAL jämfört med Finland och Norge.

Sverige har MER ÄN DUBBELT SÅ HÖGA dödstal jämfört med Danmark.

 

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 1-8/11) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 45 i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 4,2x
Per capita – 2,4x

– FINLAND:

Totalt – 21,0x
Per capita – 11,3

– NORGE:

Totalt – 28,0x

Per capita – 14,8x

Sveriges dödstal fortsätter således utan avbrott under 8 månader att vara högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Sveriges dödstal skjuter ånyo i höjden jämfört med grannländerna som reagerar och agerar snabbare och kraftfullare.

 

Diagram 1: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda per vecka i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

 

Diagram 2: UTVECKLING ÖVER TID – Antal döda per vecka  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

 

 

Diagram 3: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda PER CAPITA i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

 

Diagram 4:  UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda TOTALT i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Källa: Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).
%d bloggare gillar detta: