DÖDSTYST om att Sveriges ‘första våg’ ALDRIG upphörde som i Danmark, Finland och Norge – verkligheten döljs och allmänheten vilseleds

Det skrivs och diskuteras en hel del om att det pågår en ‘andra våg’ av Covid-19 i flera Europeiska länder, men det är tyst om att den ‘första vågen’ aldrig upphörde i Sverige.

Sveriges ‘första våg’ pågår alltjämt fortfarande, medan Danmarks, Finlands och Norges upphörde i början av sommaren.

Dessutom ökar smittotal, sjuktal och dödstal på nytt i Sverige.

 

Sveriges ‘första våg’ planade ut efter en extrem topp under våren, men låg konstant kvar på en lägre nivå under hela sommaren (se diagram nedan), men som var skyhögt över Danmark, Finland och Norge.

Danmarks, Finlands och Norges första våg ebbade ut i början av sommaren (se diagram ovan). Grannländerna hade under juni, juli och augusti mycket låga smittotal, INGA eller enbart enstaka döda per vecka. Sverige kom aldrig under tvåsiffriga dödstal per vecka.

Sedan några veckor har Danmark, Finland och Norge en andra våg, medan Sverige alltså INTE haft ett avbrott från den ‘första vågen’. Vilseledande språkbruk för att dölja den svenska strategins misslyckande som inte fick kontroll över Covid-19.

Och nu ökar smittotal, sjuklighet och dödlighet kraftigt i Sverige.

 

Det betyder att var och en (dvs DU) behöver se över DIN situation, DINA nära och kära, då regeringen och myndigheter vägrar ta fullt ansvar, utan skjuter ifrån sig ansvaret till just DIG.

Var försiktig och använd sunt förnuft i kollektivtrafik och offentliga inomhusmiljöer:

1) ANVÄND andningsskydd (FFP2) om DU är 60+ eller tillhör en riskgrupp.

2) Om DU vill vara solidarisk med riskgrupper så använd s k munskydd (IIR) som kan skydda andra, men INTE dig själv särskilt väl.

%d bloggare gillar detta: