FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen är alarmerande men regeringen och FHM står mestadels handfallna – stormen har börjat och kommer öka i styrka!

– 1 av 100 testade var positiva för 8 veckor sedan (V37), dvs 1,2x fler fall.

– 1 av 67 testade var positiva för 7 veckor sedan V38), dvs 1,4x fler fall.

– 1 av 44 testade var positiva för 6 veckor sedan (V39), dvs 2,4x fler fall.

– 1 av 35 testade var positiva för 5 veckor sedan (V40), dvs 3,0x fler fall.

– 1 av 32 testade var positiva för 4 veckor sedan (V41), dvs 3,5x fler fall.

– 1 av 25 testade var positiva för 3 veckor sedan (V42), dvs 4,7x fler fall.

– 1 av 18 testade var positiva för 2 veckor sedan (V43), dvs 7,5x fler.

– 1 av 10 testade var positiva förra veckan (V44), dvs 15x fler fall jämfört med vecka 36.

Den innevarande veckan (V44 – dvs 2-8/11) fortsätter antalet och andelen positiva fall att ÖKA MYCKET KRAFTIGT ånyo – kanske 1 av 5 testade eller kanske upp till 25-30 gånger fler fall per dag JÄMFÖRT MED VECKA 36.

Dags att vara MYCKET försiktig!

Notera att munskydd kan skydda andra, men i mindre utsträckning dig själv.

Använd därför andningsskydd (FFP2 eller FFP3) i kollektivtrafik och offentliga inomhusmiljöer (i synnerhet om du är 60+ eller tillhör en riskgrupp).

 

Diagram 1, 2 och 3 nedan redovisar FAKTA kring utvecklingen för Sveriges smittotal sedan pandemins början.

KOM IHÅG att det är över tid som trender kan urskiljas och påvisa en utveckling som antingen är uppåt- eller nedåtgående.

Trenden varit uppåtgående i 9 veckor och innevarande vecka fortsätter den öka mycket kraftigt.

Men regeringen och FHM står mestadels handfallna med otillräckliga och försena åtgärder.

 

Det första diagrammet visar antalet bekräftade ‘coronafall’ i genomsnitt per dag under tidsperioden vecka 11-44 (dvs 9/3-1/11). ANTALET fall har ökat från 175 per dag (V36) till 2.633 per dag (dvs 15 gånger fler V44) under den senaste 8 veckorna. HÖGSTA SIFFRAN sedan pandemins början och den innevarande veckan indikerar över 3.500 fall per dag, dvs alarmerande utveckling.

Diagram 1:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-44 (dvs 9/3-1/11). ANDELEN bekräftade fall har således också ökat MYCKET KRAFTIGT under den senaste 8 veckorna, dvs från 1,1% till  9,7% (dvs 8,8 gånger högre). Den innevarande veckan indikerar att andelen bekräftade fall är över 10 gånger fler.

Diagram 2:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-44 (dvs 9/3-1/11). Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person samma vecka) ligger kvar på högnivå. Förra veckan genomfördes det högsta antalet test sedan testningen påbörjades.

Diagram 3:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

 

%d bloggare gillar detta: