Tegnell, Trump och Bolsonaro är ovilligt inställda till mun- och andningsskydd – Media gör dock skillnad på folk och tillämpar olika måttstockar

Media gör skillnad på folk.

 

Trots att statsepidemiolog Tegnell,  president Trump och president Bolsonaro har en samsyn kring delar av hanteringen av Covid-19, så lyfts Trumps och Bolsonaros hantering fram som dålig i svensk media, medan Tegnells som bra.

Fakta visar att INGET av länderna har klarat sig särskilt bra, utan tillhör de värst drabbade länderna i världen. Trots att Sverige har många gånger mindre befolkning, glesbefolkat och med få storstäder spelar Sverige i samma division som USA och Brasliien.

Trumps och Bolsonaros ovilja att använda munskydd lyfts ofta fram i negativa ordalag, men det är väldigt tyst i media när det gäller Tegnells ovilja i tider när smittspridningen ökar kraftigt i Sverige.

I somras sades det från FHM att det inte var läge att rekommendera mun- och andningsskydd, då smittspridningen var låg. Nu när smittspridningen INTE är låg längre, så borde frågan ställas till Tegnell varför mun- och andningsskydd inte rekommenderas i kollektivtrafiken och offentliga inomhusmiljöer.

INGA kritiska frågor och INGEN granskning överhuvudtaget.

Media tillämpar olika måttstockar som vanligt.

Objektivitet och opartiskhet lyser med sin frånvaro.

%d bloggare gillar detta: