Läkare utan läkaretik som ‘snuttifierar’ coronadöden: Äldre INTE ‘värda ett piss’, utan palliativ vård till äldre som är sjuka – Empatilösheten och cynismen visar sitt fula tryne!

Hur många läkare finns därute med denna människosyn?

 

Det kan vara värt att hålla i minnet Läkarförbundets etiska regler (HÄR), när resten av texten läses nedan, men som en läkare verkar ta lätt på, tyvärr.

En läkare verka driva en tes som bryter mot god läkaretik (HÄR och HÄR).

 

Läkaren säger kallsinnigt: ”Omkring 85 procent av dem som avlidit i Sverige har också haft någon annan sjukdom, och flera av dem som dog i våras skulle förmodligen ha dött senare i år…” Han kan omöjligen veta detta, så det är ‘ren och skär’ spekulation. Denna bedömning är till och med svår att göra på individnivå, så att dra alla gamla som är sjuka ‘över en kant’ är anmärkningsvärt.

Läkarens tes innebär etiskt och moraliskt tvivelaktiga vägval och beslut som påverkar individer av ‘kött och blod’.

Läkaren ser siffror, INTE människorna bakom siffrorna.

 

Fortsätt läsa Läkare utan läkaretik som ‘snuttifierar’ coronadöden: Äldre INTE ‘värda ett piss’, utan palliativ vård till äldre som är sjuka – Empatilösheten och cynismen visar sitt fula tryne!

TIDSLINJE över smittspridningstakten de senaste 11 veckorna – från 1 av 100 positiva till 1 av 8 och kommer bli värre!

– 1 av 100 testade var positiva för 11 veckor sedan (V37), dvs 1,2x fler fall (dvs antal fall jämfört med vecka 36).

Fortsätt läsa TIDSLINJE över smittspridningstakten de senaste 11 veckorna – från 1 av 100 positiva till 1 av 8 och kommer bli värre!

HURRA!!! Äntligen en ‘gnutta’ ödmjukhet från Carlson på Folkhälsomyndigheten, men INTE Tegnell – den senare är bara en egotrippad statstjänsteman vars ‘gloria’ är medialt ‘fejk’!

Generaldirektör Carlson på Folkhälsomyndigheten har till sist gett uttryck för en ‘gnutta’ ödmjukhet. Hans FELAKTIGT självsäkra påståenden  (några exempel HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR), har förhoppningsvis hunnit ikapp honom.

Han sade nyligen: Vi har ett gott hopp att vi ska kunna påverka utvecklingen, men jag vill betona att det är en matematisk modell som kräver att vi får ett fullt genomslag på de åtgärder som vidtas.”

Han säger också med en ‘gnutta’ ödmjukhet följande:

”…men jag vill betona att vi inte är mästare på att beräkna hur det kommer att se ut…”

Fortsätt läsa HURRA!!! Äntligen en ‘gnutta’ ödmjukhet från Carlson på Folkhälsomyndigheten, men INTE Tegnell – den senare är bara en egotrippad statstjänsteman vars ‘gloria’ är medialt ‘fejk’!

JUST NU: Var 37e minut avlider en person ‘av’ Covid-19 i Sverige – SAMTIDIGT trängsel under BLACK FRIDAY som vanligt!

Massdöden fortsätter med 275 döda den senaste veckan, dvs 39 per dag. 

Eller en person var 37e minut.

Notera att det inofficiellt avlider fler personer som en följd av Covid-19, men dessa räknas INTE (se detaljer HÄR).

Fortsätt läsa JUST NU: Var 37e minut avlider en person ‘av’ Covid-19 i Sverige – SAMTIDIGT trängsel under BLACK FRIDAY som vanligt!

FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen är MYCKET HÖG, men regeringen och Folkhälsomyndigheten vägrar rekommendera mun- och andningsskydd i kollektivtrafiken!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bidrar till HÖGRE smittspridning, då mun- och andningsskydd INTE rekommenderas i kollektivtrafiken

Det innebär ÖKAD allvarlig sjuklighet och död i slutändan.

KOM IHÅG: Den svenska coronastrategin har ALDRIG ‘hyllats’ utomlands, när regeringens och Folkhälsomyndighetens bortförklaringar ‘står som spön i backen’ – ett misslyckande är ett misslyckande!

Svensk media vilseleder allmänheten när det gäller hur illa regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi för pandemiarbetet genomförts och den negativa stämpel Sverige fått internationellt genom denna.

Svensk media har emellanåt basunerat ut att strategin ‘lovordades’ och t o m ‘hyllades’ utomlands, vilket INTE är sant!

Det finns INGEN regering och land som yppat detta.

Fortsätt läsa KOM IHÅG: Den svenska coronastrategin har ALDRIG ‘hyllats’ utomlands, när regeringens och Folkhälsomyndighetens bortförklaringar ‘står som spön i backen’ – ett misslyckande är ett misslyckande!

Media ‘tiger som muren’ om regeringens och Folkhälsomyndighetens etiska och moraliska förfall – INGA kritiska frågor, INGEN granskning!

I början av pandemin stod valet av begränsningar och åtgärder mellan ‘pest och kolera’. Flertalet länder i världen valde ‘ta det säkra före det osäkra’.

Sverige valde att ‘chansa’ på att sprida coronaviruset i befolkningen (s k flockimmunitet).

 

Detta trots varningar om allvarlig sjuklighet och massdöd följde i dess spår för att rädda ekonomin, istället för att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen trots strategin för pandemiarbetet har dessa som fastställda mål (HÄR).

Med facit i hand har regeringens och Folkhälsomyndighetens vägval visat sig vara en katastrof i mänskligt lidande och förlorade människoliv.

 

Fortsätt läsa Media ‘tiger som muren’ om regeringens och Folkhälsomyndighetens etiska och moraliska förfall – INGA kritiska frågor, INGEN granskning!

Sveriges dödstal den SENASTE VECKAN är ånyo MYCKET HÖGA: 10 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

Sveriges dödstal har ökat 8 gånger på bara tre veckor, dvs från 30 ‘coronadöda’ per vecka till 242.

Den högsta veckosiffran på 24 veckor (dvs sedan i slutet av maj).

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 15-22/11) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 47 i diagram 3 och 4 nedan):

 

– DANMARK: 

Totalt – 10,1x (dvs x gånger högre)
Per capita – 5,8x

– FINLAND:

Totalt – 40,3x
Per capita – 21,8x

– NORGE:

Totalt – 26,9x

Per capita – 14,2x

Fortsätt läsa Sveriges dödstal den SENASTE VECKAN är ånyo MYCKET HÖGA: 10 gånger högre PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’ – Kristersson, Åkesson och Busch likaså, liksom Lööf, Sabuni och Dadgostar!

Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’.

 

OECDs senaste rapport (HÄR) redovisar fakta kring medlemsländernas hantering av Covid-19 (läsvänlig sammanfattning med huvudpunkter finns HÄR). Sverige var sämst när det gäller att skriva ut patienter från  IVA, hålla ner R-talet (dvs hur många som smittas av en person) och isolering (dvs rörlighet).

Knappast en överraskning att Sveriges hantering framstår som urusel.

Fortsätt läsa Löfven, Hallengren, Carlsson och Tegnell ‘har blod på sina händer’ – Kristersson, Åkesson och Busch likaså, liksom Lööf, Sabuni och Dadgostar!

Tänk om Trump vinner i slutändan – ett skrämmande scenario bortom Trump!

Konspirationsteori eller valfusk?

 

Det ser ut som president Trumps möjligheter att vinna valet i slutändan är obefintliga, men anklagelser om valfusk borde ALLTID tas på allvar och utredas av oberoende granskare.

Hittills verkar det bara skett s k granskningar av involverade personer och politiserade domstolsutslag, vilket inte minskar den utbredda misstänksamhet som finns hos Trumps anhängare.

Det görs s k manuella omräkningar, men dessa upptäcker INTE om det saknas valsedlar eller valsedlar som tillkommit i efterhand. Det är hela systemet som borde granskas, då anklagelserna handlar om hur röstning gått till, förvaring av röstsedlar, röstmaskiner och programvaror för rösträkning m m.

Fortsätt läsa Tänk om Trump vinner i slutändan – ett skrämmande scenario bortom Trump!