FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen skenar – panik kan skönjas hos regeringen och ansvariga myndigheter med felriktade och otillräckliga åtgärder

– 1 på 100 testade var positiva för sju veckor sedan (V37), dvs 1,2x.

– 1 på 67 testade var positiva för sex veckor sedan V38), dvs 1,4x.

– 1 på 44 testade var positiva för fem veckor sedan (V39), dvs 2,4x.

– 1 på 35 testade var positiva för fyra veckor sedan (V40), dvs 3,0x.

– 1 på 32 testade var positiva för tre veckor sedan (V41), dvs 3,5x.

– 1 på 25 testade var positiva för två veckor sedan (V42), dvs 4,7x.

– 1 på 18 testade var positiva förra veckan (V43), dvs 7.5x.

Den innevarande veckan (V44 – dvs 26/10-1/11) fortsätter antalet och andelen positiva att öka kraftigt – troligtvis 1 på 10-15 i riket.

KOM IHÅG att smittotalet kan vara MYCKET HÖGRE lokalt, dvs risken att smittas kan vara MYCKET HÖG.

Regionerna kring Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö kan ha 1 av 4 eller 5 test är positiva!

 

Diagram 1, 2 och 3 nedan redovisar FAKTA kring utvecklingen för Sveriges smittotal sedan pandemins början.

KOM IHÅG att det är över tid som trender kan urskiljas och påvisa en utveckling som antingen är uppåt- eller nedåtgående.

Trenden varit uppåtgående i 8 veckor och innevarande vecka fortsätter den öka mycket kraftigt.

 

Det första diagrammet visar antalet bekräftade ‘coronafall’ i genomsnitt per dag under tidsperioden vecka 11-43 (dvs 9/3-25/10). ANTALET fall har ökat från 175 per dag (V36) till 1.317 per dag (dvs 7,5 gånger fler V43) under den senaste 8 veckorna. HÖGSTA SIFFRAN sedan pandemins början och den innevarande veckan indikerar över 2.200 fall per dag, dvs skenande utveckling.

Diagram 1:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-43 (dvs 9/3-25/10). ANDELEN bekräftade fall har således också ökat KRAFTIGT under den senaste 8 veckorna, dvs från 1,1% till  5,6% (dvs 5,1 gånger högre). Den innevarande veckan indikerar att andelen bekräftade fall är 7-8 gånger fler.

Diagram 2:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-43 (dvs 9/3-25/10). Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person) ligger kvar på högnivå. Förra veckan genomfördes det högsta antalet test sedan testningen påbörjades.

Diagram 3:

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

%d bloggare gillar detta: