Tegnell (alias Bagdad-Bob) döljer fakta – döda redovisas INTE och INGA orsaker anges varför döda tas bort – etiskt och moraliskt haveri!

På presskonferensen den 27/10 ägnade sig statsepidemiolog Tegnell ånyo åt att dölja fakta kring Sveriges dödsstatistik över Covid-19.

Media ställde INTE en enda kritisk fråga till honom denna gång heller. Förra gången det begav sig var den 6/10 på exakt samma vis och media ställde INGA kritiska frågor.

INGEN granskning överhuvudtaget av media.

 

Gemene man kan uppleva att det kanske INTE spelar så stor roll, men statistik skall redovisas öppet och korrekt. Tänk om ett företags redovisning rapporterats på detta vis. Då hade företaget fått revisorer och myndigheter efter sig.

Men FHM tillåts dölja fakta , då media INTE granskar och ställer uppföljande frågor.

 

Det är två centrala fakta som Tegnell INTE redovisade är enligt följande:

1) Vid dessa två tillfällen (dvs 27/10 och 6/10) redovisades INTE antalet döda, utan döljs bakom personer som tagits bort från dödsstatistiken över Covid-19. Den här gången har dödsstatistiken minskat med 15 (dvs från 5.933 till 5.918), men Tegnell nämner inte med ett enda ord att det är 25 personer som tagits bort och nämner således inte heller att det tillkommit 10 döda sedan den senaste rapporteringen (23/10).

2) Vid samma tillfällen (dvs 27/10 och 6/10) redovisades INTE heller orsaken till varför personer tagits bort från dödsstatistiken. Det är oacceptabelt att döda tas bort i dödsstatistiken, utan att orsaken anges tydligt och klart, då svensk dödsstatistik innehåller ett mörkertal (se ytterligasre detaljer HÄR):

  • personer som avlider ‘av’ Covid-19, men som inte har ‘laboratoriebekräftad COVID-19 diagnos’ ingår INTE i statistiken över ‘coronadöda’.
  • personer som avlider ‘av’ COVID-19, men 31 dagar eller senare efter en COVID-19 diagnos ingår INTE heller i statistiken över ‘coronadöda’.
  • personer som avlider ‘med’ COVID-19 (dvs som leder till förtidig död) ingår INTE heller i statistiken över ‘coronadöda’

Förkastligt att FHM med Tegnell i spetsen INTE tillämpar transparent redovisning.

Utan var och en tvingas härleda det exakta antalet som tagits bort och hur många som avlidit.

 

Det är fullständigt oacceptabelt av en svensk myndighet att döda INTE rapporteras samtidigt som döda dessutom tas bort i dödsstatistiken utan att orsaken anges. Det är etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) tveksamt. Detta tillhör ‘skurkstater’, men inte civiliserade samhällen med demokratiskt styrelseskick

Att INTE rapportera döda och dessutom orsaken till varför döda tagits bort ur statistiken är ett etiskt och moraliskt haveri.

Tegnell fortsätter agera som ‘Bagdad-Bob’ utan hämningar och skrupler  

%d bloggare gillar detta: