För första gången på nästan 8 månader motsvarar Sveriges dödstal Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – kanske en tillfällighet eller ett trendbrott

Föregående vecka 43 (dvs 19-25/10) var Sveriges antal döda i Covid-19 för första gången på samma nivå som Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS (se även utvecklingen över tid från vecka 11 till vecka 43 i diagram 1 och 2 nedan).

Finland och Norge har dock fortfarande mycket lägre dödstal, men Danmark ‘sticker ut’ med fler döda jämfört med Sverige den senaste veckan.

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 19-25/10) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 till vecka 43 i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 0,7x
Per capita – 0,4x

– FINLAND:

Totalt – 7,5x
Per capita – 4,1x

– NORGE:

Totalt – 15,0x

Per capita – 8,0x

Sveriges dödstal fortsätter således utan avbrott att vara högre än Finland och Norge.

Danmark har dock haft en ‘mörk’ vecka.

 

Danmarks dödsiffra förra veckan är den högsta sedan vecka 20, dvs sedan i mitten av maj. Finland och Norge har fortsatt enstaka ‘coronadöda’ per vecka.

Diagram 1: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda per vecka i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.
Diagram 2: UTVECKLING ÖVER TID – Antal döda per vecka  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.
Diagram 3: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda PER CAPITA i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.
Diagram 4:  UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda TOTALT i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Källa: Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).
%d bloggare gillar detta: