Löfven och Tegnell ‘med näsan i vädret’: Kinas strategi förhindrar smittspridning, sjuklighet och död medan Sveriges är tvärtom!

Kina utmålas ofta som ‘värsting’ i väst, medan väst är ‘bäst i test’.

Kanske har väst fått det ‘om bakfoten’.

 

Kinas officiella siffror (HÄR) för antal bekräftade fall och döda i Covid-19 är kanske INTE alls så FELAKTIGA, vilket ofta och gärna hävdas i västvärlden.

Västvärlden med Europa, Nord- och Sydamerika (HÄR) i spetsen har överlag drabbats mycket hårdare än länderna i öster (Asien) och söder (Afrika och Australien).

Västvärlden toppar ‘värstingligan’ för Covid-19.

 

Kina klarade sig utan nya bekräftade fall av Covid-19 under 50 dagar (HÄR). Det kan finnas osäkerhet kring tillförlitligheten gällande kinesisk statistik, men det gäller även svensk statistik som visat sig innehålla felaktigheter (t ex HÄR) och tveksamheter (HÄR).

Detta gäller givetvis västvärlden i stort som också har ett mer eller mindre stort mörkertal. Belgien är ett av få länder som försöker minimera detta, medans alla andra tillämpar definitioner och räknesätt som inte visar korrekt statistik.

Sverige har i jämförelse INTE haft EN ENDA DAG utan att många nya fall rapporterats dagligen under snart åtta månader. Värt att ha i minnet att Kinas folkmängd är 140 gånger större än Sveriges.

Sveriges nuvarande smittotal per dag (drygt 1.000) skulle motsvarar över 150.000 per dag i Kina.

 

Kina registrerade ett dussin nya fall nyligen i Qingdao efter lång tid utan nya fall. Kina reagerade och agerade omedelbart (HÄR). Sverige registrerar sedan snart två månader ständigt ökat antal nya fall, men INGA striktare åtgärder införs, utan lättnader (HÄR).

Sverige och västvärlden borde nog försöka dra lärdom av inte enbart hur, utan också varför, Kina och andra länder i Asien på allvar eftersträvat att minimera smittspridning, och i förlängningen sjuklighet och död, istället för att det tillåts i befolkningen.

Sveriges coronastrategi är INTE ett föredöme i världen.

 

Kinas coronastrategi är säkerligen inte heller är ett föredöme i alla avseenden, men kan vara något att efterlikna för andra länder i kampen mot Covid-19, dvs ‘plocka russinen ur kakan’ om det är möjligt.

Kinas strategi verkar nämligen döda virus, INTE människor.

Kinas strategi verkar dessutom ekonomiskt gynnsam, då återhämtning sker snabbt.

Sveriges strategi verkar vara tvärtom i allt.

Men Löfven och Tegnell fortsätter med ‘näsan i vädret’.

%d bloggare gillar detta: