HISTORIEN UPPREPAR SIG: Regeringen Löfven i baksätet med ‘körkortslösa’ myndigheter i förarsätet utan ‘trafikvett’ som kör ‘i diket’!

Historien upprepar sig, tyvärr.

 

Under migrationskrisen 2015 satt regeringen Löfven i baksätet och lät Migrationsverket sitta i förarsätet.

Under coronapandemin (eller snarare coronakrisen) 2020 sitter regeringen Löfven ånyo i baksätet, men låter denna gång Folkhälsomyndigheten  sitta i förarsätet.

Regeringen Löfven satt INTE i framsätet 2015 och sitter fortfarande INTE i framsätet 2020.

Varför?

 

En förklaring kan vara att statminister Löfven och hans ministrar INTE är tillräckligt kunniga och kompetenta för att ta ansvar för Sveriges väl och ve. Deras praktiska färdigheter och erfarenheter verkar mycket begränsade där flera har avlats fram i fackliga och politiska cirklar samt politiska tillsättningar.

En annan förklaring kan vara att statminister Löfven och hans ministrar INTE har RÄTT utbildning, dvs få verkar ha relevanta utbildningar (HÄR) för sina ministerområden. Det innebär att deras teoretiska kunskaper också är begränsade.

Kunskap och kompetens verkar INTE styra tillsättningar, utan snarare nepotism, dvs personliga relaioner går före lämplighet och färdighet. 

 

Exempelvis, statsminister Löfven har ingen avslutad högre utbildning (HÄR) och socialminister Hallengren har grundskolelärarutbildning (HÄR). Båda med praktiska färdigheter och erfarenheter samt teoretiska kunskaper som knappast är relevanta att kunna utföra sina ämbeten.

Notera att INGEN i regeringen har heller en avslutad forskarutbildning  (HÄR).

Utbildning är givetvis INTE en garanti för att en regering skall vara tillräckligt kunnig och kompetent, men avsaknaden av RÄTT utbildning kan däremot vara avgörande när det gäller att förhålla sig kritiskt, analysera och fatta välgrundade beslut.

Exempelvis, viktiga beslut kan baseras på felaktiga underlag (dvs INTE fakta) som dessutom analyseras felaktigt, vilka INTE bara leder till felaktiga beslut, utan katastrofala beslut för samhällets väl och ve.

Konsekvenserna av fattade beslut 2015 var oåterkalleliga och lett till en samhällsutveckling med ökande otrygghet, segregation, alienering och kriminalitet.

Konsekvenserna av hittills fattade beslut 2020 har också varit oåterkalleliga,som lett till stort mänskligt lidande och massdöd i dess spår.

För att köra bil krävs både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper.

Det räcker inte med det ena eller det andra.

Köra bil utan dessa kunskaper är riskfyllt och farligt.

 

Köra bil utan körkort är dessutom olagligt. Men det krävs INGA praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att vara statsminister eller minister i en svensk regering.

INGA minimikrav överhuvudtaget.

Det kanske INTE är så oväntat efter närmare eftertanke att regeringen Löfven ALLTID sitter i baksätet.

 

Regeringens praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper är begränsade. Detta kan ge myndigheter utrymme att härja fritt och tillåtas fatta avgörande beslut som regeringen borde fattat istället.

Löfven vilsleder när han säger: ”Regeringen styr riket, jag leder regeringen, vi fattar besluten”

Men regeringen Löfven har suttit i baksätet.

Och  ‘körkortslösa’ myndigheter utan ‘trafikvett’ har kört ‘i diket’.

%d bloggare gillar detta: