WHO ger Löfven, Carlson och Tegnell en rejäl ‘dubbelkänga i arslet’ – ”att tillåta ett farligt virus röra sig fritt är oetiskt och det är INGET alternativ!”

Varför denna ständiga ovilja från FHM med generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell i spetsen att förhindra smittspridning i samhället?

Luktar ‘flockimmunitet’ lång väg!

 

Till och med USAs föregående president Barack Obama är kritisk mot den svenska strategin: ”…sen har du ett land som Sverige som säger ”vi ska försöka bekämpa det här med flockimmunitet”. Jag håller inte med om det och tycker inte att det har visat sig fungera…”.

Att som Sverige INTE gör sitt yttersta för att förhindra smittspridning i befolkningen ses internationellt som en strävan efter flockimmunitet (oavsett Carlsons och Tegnells bortförklaringar).

Att INTE reagera och agera talar sitt tydliga språk för alla andra.

Att medvetet INTE förhindra smittspridning är ett vägval (dvs strategi) som leder till sjuklighet och död i befolkningen.

 

Det är just detta vägval som kritiseras internationellt som innebär en strävan i smyg efter flockimmunitet.  Gång på gång under våren (t ex HÄRHÄRHÄR och HÄR) gick Tegnell och Carlson ut och gjorde påståenden om en snar flockimmunitet (i Stockholm), vilket visade sig vara ‘fake news’.

Deras ständiga budskap om en snar flockimmunitet (påhejade av professor Britton – HÄR, HÄR och HÄR) klargjorde den dolda agendan som de INTE vågar stå för officiellt, men som lyser igenom i FMSs föreskrifter och råd.

Ett av de tydligaste bevisen för detta är att FHMs föreskrifter och råd INTE ens rekommenderar användningen av munnskydd i kollektivtrafik och andra offentliga inomhusmiljöer. Sverige är ett av få länder i världen där detta INTE rekommenderas.

Ett annat är att åtgärder alltid vidtas i efterhand, dvs INGEN framförhållning överhuvudtaget. Alltid för lite, alltid försent.

Kom dessutom ihåg att målen med coronastrategin att minimera sjuklighet och dödlighet INTE beaktas, vilket också visar på en strävan efter flockimmunitet.

WHO har ånyo påpekat att det är OETISKT att sträva efter flockimmunitet, dvs låta smittan ske mer eller mindre okontrollerat i en befolkning.

(i) WHOs chef Ghebreyesus säger: Att tillåta ett farligt virus som vi inte helt förstår att röra sig fritt helt enkelt oetiskt. Det är inget alternativ.”

(ii) Ghebreyesus påpekar också att uppskattningsvis mindre än tio procent i de flesta länder har haft Covid-19 och att de allra flesta människor därmed fortfarande är mottagliga för viruset.

INTE en, utan två välförtjänta ‘kängor i arslet’ på regeringen och Folkhälsomyndigheten från WHO.

Men Löfven, Carlson och Tegnell struntar i WHO.

RÄDDA ekonomin  prioriteras av Löfven med stöd av Carlson och Tegnell.

Istället väljer denna trio syniska och empatilösa ‘gubbar’ smittspridning som i förlängningen leder till mänskligt lidande och död i samhället. 

 

%d bloggare gillar detta: