Antal och andel bekräftade ‘coronafall’ fortsätter öka 6e veckan i rad – Löfven och Tegnell ‘sitter still i båten’ och verkar hoppas på flockimmunitet!

Statsminister Löfven och statsepidemiolog Tegnell reagerar och agerar INTE alls trots ökande smittspridning i flera veckor.

Flockimmunitet verkar fortfarande vara på deras dolda agenda!

Den senaste veckan fortsätter både antalet och andelen av bekräftade ‘coronafall’ i Sverige att öka (se faktadiagram 1, 2 och 3 nedan).

– 1 på 100 testade var positiva för fem veckor sedan V37).

– 1 på 67 testade var positiva för fyra veckor sedan V38).

– 1 på 44 testade var positiva för tre veckor sedan (V39).

– 1 på 35 testade var positiva för två veckor sedan (V40)

– 1 på 32 testade var positiva förra veckan (V41)

Tänk på att smittspridningen kan vara mycket högre lokalt!

 

Den innevarande veckan (V42 – dvs 12-19/10) fortsätter antalet och andelen positiva att öka ytterligare – troligtvis till 1 på 30 eller värre.

Löfven och Tegnell ‘sitter still i båten’ på samma sätt som i början av pandemin då döda ‘staplades på hög’.

Mänskligt lidande och död verkar INTE ‘spela någon roll’ för dem. 

 

Diagram 1, 2 och 3 nedan redovisar fakta kring utvecklingen för Sveriges smittotal sedan pandemins början. KOM IHÅG att det är över tid som trender kan urskiljas och påvisa en utveckling som antingen är positiv eller negativ.

JUST NU är trenden negativ sedan 6 veckor!

 

Det första diagrammet visar antalet bekräftade ‘coronafall’ i genomsnitt per dag under tidsperioden vecka 11-41 (dvs 9/3-11/10). ANTALET fall har ökat från 175 per dag till 611 per dag (dvs 3,5 gånger fler) under den senaste 6 veckorna.

Notera att antalet fall ALLTID skall ställas i relation till antalet utförda test (dvs andelen bekräftade fall i genomförda tester).

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det andra diagrammet visar andelen i procent bekräftade ‘coronafall’ per vecka i relation till antalet utförda test under tidsperioden vecka 11-41 (dvs 9/3-11/10). ANDELEN bekräftade fall har således också ökat under den senaste 6 veckorna, dvs från 1,1% till 3,1% (dvs 3 gånger högre).

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Det tredje och sista diagrammet redovisar antalet utförda ‘coronatest’ per vecka under tidsperioden vecka 11-41 (dvs 9/3-11/10). Antal test med ‘unika’ individer (dvs INTE två test med samma person) ligger kvar på högnivå.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

%d bloggare gillar detta: