Tegnell ‘ute på hal is’? Smittspridningen bland skolbarn ökar just nu trots att FÅ testas – kanske den perfekta smittbäraren!

Just nu ökar smittspridningen bland skolbarn (HÄR). Är det andra skolbarn eller föräldrarna som smittar dem, eller både och? Eller är det lärare och annan skolpersonal? Bevisligen smittas skolbarn av någon som rimligtvis kan smitta någon annan i sin tur!

Statsepidemiolog Tegnell tes att skolbarn INTE sprider Covid-19 ‘hänger INTE ihop’.

Samtidigt skall mor- och farföräldrar undvika närkontakt med sina barnbarn om de är 70+.

 

Tegnell ‘slirar’ som vanligt på sanningen (läs punktlista från ECDC HÄR). Hans tes bygger på att barn INTE smittar varandra på samma vis som vuxna smittar andra vuxna.

ECDC (HÄR) ‘pekar på’ att barn kan smitta, men oklarhet råder i vilken utsträckning detta sker, då barn kan vara smittade utan symptom och därmed svårt att kartlägga deras smittspridning.

Notera att barn under 6 år rekommenderas att INTE testas i Sverige (HÄR) och äldre barn i liten utsträckning. Det innebär att det INTE finns tillförlitliga data på barns roll i smittspridningen i det svenska samhället.

ECDC påpekar att det finns väldigt få data överhuvudtaget om barns smittspridning (HÄR), vilket INTE betyder att barn INTE smittar andra, utan kunskap saknas om vem och hur andra kan smittas av barn.

Notera följande data från FHM (HÄR):

(i) Trots att  MYCKET FÅ barn testas i intervallet 0-9 år utgör denna grupp  0,8% av totalt antal bekräftade fall i Sverige.

(ii) I intervallet 10-19 år utgör barn och ungdomar 5,5% av totalt antal bekräftade fall i Sverige.

Det ter sig osannolikt att om 1 av 16 (dvs 6,3%) bekäftade fall i dessa åldersintervall INTE bidrar till smittspridningen i samhället.

ALLA som har varit eller är småbarnsföräldrar erfar förr eller senare att smittspridning på dagis, förskolan och skolan som drabbar deras barn ofta kan drabba den en eller andra föräldern, eller båda två. Givetvis INTE alltid, men att barn INTE sprider smitta verkar vara en ohållbar ståndpunkt.

Barn kanske istället är den perfekta smittbäraren.

Barn får få eller INGA symptom.

Viruset ‘kan bida sin tid’ och överföras till andra utan ‘buller och bång’

 

Även om barns inverkan på smittspridningskedjan kan vara mindre än vuxnas, så bidrar sannolikt barn till smittspridningen (t ex HÄR och HÄR), även om det kanske sker i det dolda.

Småbarnsföräldrar är nog knappast förvånade.

Andra borde INTE heller bli överraskade.

 

%d bloggare gillar detta: