OBS! ‘Över- och underdödlighet’ visar INTE magnituden på farsoten – faktiskt antal döda ‘av’ och ‘med’ COVID-19 osynliggörs!

Politiker, myndigheter och media i Sverige är numera noga med att påpeka att överdödlighet på grund av coronapandemin ‘ebbat ut’.

Bara ett sätt att osynliggöra att många människor fortfarande dör ‘av’ eller ‘med’ Covid-19. 

 

Notera följande som INTE s k över- eller underdödlighet synliggör (detaljer HÄR):

1) ALLA som avlider ‘med’ (dvs INTE ‘av’) Covid-19 ingår INTE i statistiken.

2) ALLA som avlider ‘av’ eller ‘med’ Covid-19 utan laboratoriebekräftad Covid-19 diagnos ingår INTE heller i statistiken.

3) ALLA som dessutom avlider senare än 30 dagar efter en covid-19 diagnos ingår INTE i statstiken.

Det innebär därmed att det finns personer som avlidit och kommer att avlida vilka INTE ingår i Sveriges dödsstatistik över Covid-19, men som kanske borde ingå. Den kritiska frågan är hur många personer har ‘sållats’ bort och ‘går under radarn’, dvs det s k mörkertalet.

Över- och underdödlighet ‘fångar’ INTE upp dessa personer.

 

‘Över- eller underdödlighet’ är bara ett mått för att beräkna påverkan av Covid-19 på dödsstatistiken som helhet i en befolkning (HÄR), men den är missvisande då den ‘suddar ut’ omfattningen av faktiskt antal döda ‘av’ eller ‘med’ Covid-19.

NOLL ‘överdödlighet’ innebär inte NOLL döda ‘av’ eller ‘med’ Covid-19.

Tvärtom, människor fortsätter oavbrutet att avlida i Sverige ‘vecka ut och vecka in’ på grund av Covid-19.

Sveriges dödstal i Covid-19 fortsätter dessutom oavbrutet vara HÖGRE än grannländernas TILLSAMMANS

 

Över- eller underdödlighet lämpar sig därför INTE för att beräkna omfattningen av och det faktiska antalet döda ‘av’ eller ‘med’ Covid-19.

Över- eller underdödlighet lämpar sig INTE heller beräkna mörkertalet för en pandemi, utan det behövs detaljerad information och statistik på alla döda ‘av’ och ‘med’ Covid-19 för att  kunna uppskatta mörkertalet.

 Döda ‘trollas bort’ i statistiken, trots att de avlidit ‘av’ eller ‘med’ Covid-19. 

 

I princip, ALLA som avlider ‘av’ eller ‘med’ Covid-19 innebär en förtidig död. Flera av dessa som avlider ‘med’ Covid-19 räknas således INTE som ‘coronadöda’ i statistiken, då det skulle avlidit förr eller senare av annan åkomma.

Notera att över- och underdödlighet i en befolkning enbart kan uppskatta om antalet döda är fler eller färre än normalt i förhållande till tidigare år.

Det innebär statistik som INTE beaktar antalet döda ‘av’ och ‘med’ Covid-19 och kan därmed INTE redovisa magnituden på farsoten.

Varken regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen eller media har visat intresse att ‘gå till botten’ med omfattningen av antalet faktiskt döda ‘av’ och ‘med’ Covid-19.

%d bloggare gillar detta: