Sveriges strategi RÄTT ‘i teorin’, men FEL ‘i praktiken’ – en ‘skrivbordsprodukt’ präglad av ‘besserwisser’ mentalitet hos politiker och tjänstemän samt kvinnor i allmänhetens tjänst!

Tre ‘sanningar’ om planering och genomförande av en strategi:

1) En strategi kan vara RÄTT, men planering och genomförande FEL.

2) En strategis MÅL kan vara RÄTT, men uppfylls FEL eller INTE ALLS.

3) RÄTT åtgärder kan dessutom planeras och genomgöras  FEL och vid FEL tidpunkt.

En strategi kan således vara RÄTT, men planering och genomförande FEL.

 

Sveriges strategi för pandemiarbetet finns HÄR

En strategi har ALLTID fastställda mål som vägleder i planering och genomförande av åtgärder. Målen med den svenska strategin för pandemiarbetet återges på sidan 6 i publikationen ovan enligt följande:

Sveriges strategi RÄTT? Målen med strategin RÄTT uppfyllda? Vidtagna åtgärder RÄTT och vid RÄTT tidpunkt?

 

Planering och genomförande av den svenska ‘coronastrategin’ framstår med ‘fakta på bordet’ som FEL, målen med strategin har INTE uppfyllts överhuvudtaget, vidtagna åtgärder har dessutom genomförts FEL och vid FEL tidpunkt.

Planering och genomförande präglat av ‘besserwisser’ mentalitet‘.

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har åsidosatt målen med strategin för pandemiarbetet att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen. Konsekvenserna för 70+ och andra riskgrupper har knappast minimerats. Planeringen och genomförandet har INTE heller minimerat konsekvenserna för samhället.

Alldeles för många åtgärder vidtogs inte initialt för att minimera effekterna, såsom testning, smittspårning och isolering. Andra åtgärder är obegränsat inresande och munskydd fortsätter att vara tabu för regeringen och FHM.

Fakta talar sitt tydliga språk.

INGEN minimering ‘så långt ögat når’!

 

Sveriges är ett av de värst drabbade länderna i världen sett till folkmängd och i särklass sämst jämfört med de andra nordiska länderna (fakta HÄRHÄRHÄR och HÄR).

Sveriges strategi verkade RÄTT ‘i teorin’, men blev FEL ‘i praktiken’.

MÅLEN med Sveriges strategi verkade RÄTT, men präglar INTE planering och genomförande.

FEL åtgärder verkar dessutom vidtagits vid FEL tidpunkt.

 

INGEN överraskning att det mesta blivit FEL när regering och FHM struntar i allt och alla. Regeringens och FHMs ‘besserwisser’ mentalitet har skett till ett ‘högt pris’ i mänskligt lidande och död.

Ett resultat av inkompetenta och oansvariga politiker samt statstjänstemän  i allmänhetens tjänst tillåts härja fritt utan att ställas till svars.

Media fortsätter vara medlöpare till regeringen och FHM – vägrar förhålla sig kritiskt och kritiskt granska planering och genomförande av Sveriges strategi för pandemiarbetet.  

 

 

 

%d bloggare gillar detta: